Jakobshill

Jakobshill

Jakobshill är ett ovanligt välbevarat och tidstypiskt exempel på den enklare fritidshusbebyggelse som började växa fram i Sverige under 1920-1930-talen.

Under 1800-talets slut började det bli populärt bland välbärgade familjer att bygga sommarbostäder i havs- eller sjönära lägen. Dessa tidiga sommarhus var ofta relativt påkostade till sin utformning. Under 1920-30-talen började sommarhus byggas även av andra samhällsgrupper än de mest välbeställda. I sin allra enklaste form uppfördes de på ofri grund med mycket enkla material och långtifrån alltid i sjönära lägen.

Sommarstugan vid Väringen

Området vid sjön Väringen började bebyggas med fritidshus under 1930-talet. Sommarstugan Jakobshill byggdes på spekulation tillsammans med tre andra hus i samma område under åren 1933-34. Huset placerades på en högt belägen del av den stora tomten. Från huset har man utsikt över Fiskartorpsviken i Väringen. Sommarstugan har en enkel och traditionell, men samtidigt genomtänkt form med tegelklätt sadeltak, rödfärgad stående fasadpanel och vitmålade snickeridetaljer.

Nytto- och prydnadsträdgård

Kring byggnaden skapades en trädgårdsanläggning efter ritningar av Hushållningssällskapets trädgårdskonsulent. Den kombinerade nytto- och prydnadsträdgården finns fortfarande bevarad i sina grunddrag.

En ovanligt välbevarad sommarstuga

Sommarstugor från den här tiden är som regel kraftigt förändrade genom ombyggnader. Sommarstugan Jakobshill är däremot sällsynt välbevarad och utgör tillsammans med trädgården ett mycket värdefullt dokument över sin tids fritidsbebyggelse.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Jakobshill är skyddad som byggnadsminne

Skyddad år: 2005

Ägare: Privat

Övrigt
Observera och respektera att fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.