Jakobshill

Jakobshill är ett ovanligt välbevarat och tidstypiskt exempel på den enklare fritidshusbebyggelse som började växa fram i Sverige under 1920-1930-talen.

Under 1800-talets slut började det bli populärt bland välbärgade familjer att bygga sommarbostäder i havs- eller sjönära lägen. Dessa tidiga sommarhus var ofta relativt påkostade till sin utformning. Under 1920-30-talen började sommarhus byggas även av andra samhällsgrupper än de mest välbeställda. I sin allra enklaste form uppfördes de på ofri grund med mycket enkla material och långtifrån alltid i sjönära lägen.

Sommarstugan vid Väringen

Området vid sjön Väringen började bebyggas med fritidshus under 1930-talet. Sommarstugan Jakobshill byggdes på spekulation tillsammans med tre andra hus i samma område under åren 1933-34. Huset placerades på en högt belägen del av den stora tomten. Från huset har man utsikt över Fiskartorpsviken i Väringen. Sommarstugan har en enkel och traditionell, men samtidigt genomtänkt form med tegelklätt sadeltak, rödfärgad stående fasadpanel och vitmålade snickeridetaljer.

Nytto- och prydnadsträdgård

Kring byggnaden skapades en trädgårdsanläggning efter ritningar av Hushållningssällskapets trädgårdskonsulent. Den kombinerade nytto- och prydnadsträdgården finns fortfarande bevarad i sina grunddrag.

En ovanligt välbevarad sommarstuga

Sommarstugor från den här tiden är som regel kraftigt förändrade genom ombyggnader. Sommarstugan Jakobshill är däremot sällsynt välbevarad och utgör tillsammans med trädgården ett mycket värdefullt dokument över sin tids fritidsbebyggelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Jakobshill är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2005.

Ägare: Privat.

Övrigt: Observera och respektera att fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.

Jakobshill i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss