Krokbornsparken

Krokbornparken

Krokbornsparken anlades i slutet av 1700-talet som nöjespark för arbetarna vid Hällefors bruk. Något som var ytterst ovanligt vid denna tid. Krokbornsparken är Sveriges äldsta folkpark.

Krokbornsparken ligger strax utanför Hällefors på en långsträckt halvö i Svartälven. Parken började anläggas 1796 av bergsrådet Detlof Heijkenskiöld, ägare till Hällefors bruk, som en folk- och nöjespark för sina anställda. Den kan betraktas som Sveriges äldsta folkpark.

Stjärnformad plan

Krokbornsparkens plan består av raka gångar, som sammanstrålar i en central plats. Mellan de raka gångarna finns slingrande stigar, som är anpassade efter platsens naturliga vegetation och topografi. I parken har det genom tiderna funnits olika nöjesanläggningar, till exempel danssalong, karuseller och gungor och en amfiteater.

Nöjespark för alla

Anläggningen speglar upplysningstidens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap. I parken suddades klassgränserna bort, där möttes bruksägaren, hans familj och anställda på ”lika villkor”. Krokbornsparkens grundplan är till stor del bevarad än idag. Platserna där de olika nöjesattraktionerna tidigare legat framträder idag som uthuggna gläntor i skogen. Deras traditioner lever emellertid vidare i yngre byggnader. Den nuvarande utomhusscenen ligger på platsen för den första kända teatern i parken.

Idag en unik nöjespark

Genom sin ålder, sitt sociala syfte och bevarade karaktär saknar Krokbornsparken motsvarighet inom landet. Även i ett europeiskt perspektiv finns få jämförbara anläggningar av samma ålder bevarade. De få kända, jämförbara parker som överhuvudtaget finns, finns i England och på kontinenten.

 

För mer information om evenemang m.m. kontakta Hällefors kommun.
Parkering finns vid östra entrén samt strax väster om parken, på andra sidan ån.
De större gångarna är någorlunda lättillgängliga även för dig med rullstol.

 

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Tillgänglighet

Fakta

Krokbornsparken är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 1996 (Sveriges första lagskyddade parkanläggning)

Ägare: Hällefors kommun

Byggnadsminnesbeslut Pdf, 651.7 kB.