Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljusnarsbergs kyrka

ljusnarsbergs kyrka

Den spånklädda, faluröda timmerkyrkan i Kopparberg från 1600-talet hör till en av länets mest intressanta kyrkor. Den omgestaltades invändigt i fornnordisk stil under slutet av 1800-talet, en inredning som idag hör till de bäst bevarade i landet från denna tidsperiod.

Kapellet vid koppargruvan

Som namnet berättar har Kopparberg sina rötter i den kopparbrytning som startade efter fynd av koppar år 1624. Det sedan tidigare ödsliga skogslandskapet kring Ljusnaren kom nu att befolkas i rasande fart. Men det var inte bara gruvarbetare som flyttade hit, under 1600-talets början pågick även omfattande invandring av skogsfinska nybyggare i ljusnarsbergsbygden. Behovet av en kyrklig samlingslokal växte snart fram och ett kapell byggdes intill koppargruvan under åren 1635–1637. Befolkningen fortsatte att växa kring gruvan, efter bara femtiotalet år byggdes kapellet år 1691–1696 ut till den korsarmade kyrkan vi ser idag. Det nästan kvadratiska kapellet sågades helt sonika itu, korpartiet flyttades österut och emellan byggdes korsarmar åt norr och söder.

Marmoreringar ersätter symboliska målningar

Invändigt har kyrkan omgestaltats flera gånger. De symbolladdade målningarna som prydde väggar och tak efter utbyggnaden, ersattes under 1760-talet av blågröna marmoreringar. Samtidigt försågs korsarmarna med läktare och även fönstren förändrades. Kyrkans fick sitt nuvarande utseende efter en omfattande ombyggnad 1891–1892. Bakom ritningarna stod stockholmsarkitekten Fritz Eckert efter förslag från L P Andersson, arkitekt i Örebro.

Modern fornnordisk inredning

Vid slutet av 1800-talet var stilhistoriskt inriktade restaureringar högsta mode. Fritz Eckert gav nu den slitna kyrkan ett nytt och modernt utseende med fornnordisk inspiration. Det gamla tresidiga koret revs och ersattes av ett nytt och lägre kor med sakristia. Småspirorna på tornet, bortrivna i början av 1800-talet, rekonstruerades. Fönstren byggdes om med nya omfattningar och de invändiga tunnvalven ersattes av ett brutet tak med synlig takstol. Väggar och kor kläddes med mörklaserad panel som dekorerades med sparsamma schablonmålningar.

Interiören i Ljusnarsbergs kyrka

Gammal inredning passade in

Den praktfulla predikstolen från 1643 passade in i den nya historiserande inredningen och hör tillsammans med den ovanliga dopfunten (utformad som en präst) från 1644 till kyrkans äldsta föremål. Orglarna hör till de nyare inslagen i kyrkan, den i väster är byggd år 1967 och kororgeln år 1997, speciellt anpassad efter kyrkans inredning.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län av Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Fakta Stift: Västerås stift

Församling: Ljusnarsbergs församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Gården ligger i den del av centrala Kopparberg som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Kopparberg (T 47).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss