Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Före detta Varmbadhuset

Fd varmbadhuset

Det före detta varmbadhuset i Örebro ligger på Nikolaigatan 8 och byggdes år 1899. En simhall tillkom under 1920-talet. Byggnaden fungerade som badhus fram till 1988. Därefter har en rad olika verksamheter inrymts i byggnaden.

Frågor kring bad och hygien var ett stort diskussionsämne vid tiden kring sekelskiftet 1900. Örebros första varmbadhus uppfördes 1899 efter ritningar av arkitekten Anders Lindstedt. Badhuset innehöll karbad för damer och herrar samt bastubad med tillhörande bassäng. Badinrättningarnas funktion kom under 1900-talets början successivt att förändras från hygieninrättningar mot motionsanläggningar, så blev det också i Örebro. 1924 ritade stadsarkitekten Georg Arn ett förslag till ombyggnad av varmbadhuset. Förslaget innehöll förutom en simhall även tennisbana och en bowlinghall, vilka dock aldrig kom att byggas.

En ny simhall

Den nya simhallen invigdes 1928. Den var då en av Nordeuropas största anläggningar i sitt slag men framförallt stadens första simbassäng för inomhusbruk. Bassängen var utformad med en yta av stålslipad cement, vilket var en byggnadsteknisk innovation för sin tid. Taket i simhallen var utfört med välvda balkar av limträ, som då var en relativt ny typ av takkonstruktion för idrottsanläggningar. Simhallen gavs en påkostad utformning med bl a trappor av marmor. Den södra väggen dekorerades av freskmålningen ”Segraren”, utförd av den kände konstnären Gunnar Torhamn. Han utförde också väggmålningarna i badmästarens tjänsterum och relieferna på skorstensbasen i entrén från Nikolaigatan.

Badhus fram till 1986

År 1936 övergick Varmbadhuset i kommunens ägo. Då genomfördes en radikal ombyggnad av anläggningen, bl a för att anpassa exteriören från 1899-års byggnad till den yngre simhallsbyggnadens enkla arkitektur. Ombyggnaden gjordes efter ritningar av Georg Arn. Byggnaden fick också en tredje våning. Under 1950 genomfördes ytterligare en ombyggnad, då bl a simbassängen avdelades och huvudentrén flyttades till Fabriksgatan. 1973 upphörde den offentliga badverksamheten, men anläggningen brukades för simundervisning fram till 1986. Därefter har byggnaden inrymt flera olika verksamheter, vilket medfört att bassängerna byggts över.

Ett av få bevarade 20-talsbadhus

Simhallsbyggnadens fasad mot Nikolaigatan är ett karakteristiskt och välbevarat exempel på 1920-talets klassiserande arkitekturstil. Med slät fasad i puts, rytmisk fönstersättning, stenportal och dekorativa fasadreliefer. Det finns endast ett fåtal simhallar från 1920-talet bevarade i Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Före detta varmbadhuset är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2003

Ägare: Privat

Riksintresse: Byggnaden ingår i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresseområde för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Före detta 
varmbadhuset i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss