Gyttorps centrum

Gyttorps centrum

Bebyggelsen i Gyttorps centrum symboliserar efterkrigstidens nytänkande och framtidstro. Bostadsområdet byggdes under 1950-talet och präglas av arkitekten Ralph Erskines högst personliga formspråk.

Ett par kilometer utanför Nora ligger det lilla industrisamhället Gyttorp. Området växte fram på 1800-talet i samband med att ett krutbruk byggdes på platsen. Under första världskriget slogs Gyttorps Sprängämnesfabrik samman med Nitroglycerin AB och produktionen koncentrerades på 1920-talet till Gyttorp.

Modern arkitektur

Mellan åren 1948 och 1961 byggde Nitroglycerin AB tjänstebostäder för sina anställda i Gyttorp. Som arkitekt anlitade bolaget den då relativt okände engelskfödde Ralph Erskine. Han har kommit att förknippas med miljöer, där äldre bruk och industrier kompletteras och förnyas med modern bebyggelse. Erskine är känd som en av Sveriges mest framstående arkitekter med internationellt rykte.

Gyttorps centrum speglar hur tiden efter andra världskriget präglades av stark optimism och framtidstro. Både samhället och industriföretagen ville skapa det ”goda folkhemmet” med välfärd för alla. Efterkrigets goda konjunktur gav de ekonomiska möjligheterna.

Bostadshus och butiker

Husen i området är en är en blandning av radhus, trevåningshus. Ställda i vinklar bildar husen både intima gårdar och längre stråk. Stigar och öppningar mellan husen skapar kontakt mellan gårdarna. Husen öppnar sig mot söder och sluter sig mot norr. I centrum finns butiker och annan service. Husen i Gyttorp döptes redan på 50-talet av hyresgästerna. Arken är förtöjd i mitten, runtom ligger Kolmasken, Vinkelboda och Blomstermåla. Här finns också Svartsjö, Gårdsstigen och Åsbrinken.

Genomtänkta detaljer

Bebyggelsen visar stor variationsrikedom där den skenbara enkelheten i detaljer skapats av ett genomtänkt samspel mellan former, färger och detaljer. Funktionella detaljer som lampor, dörrhandtag och trappräcken skapar spänning bland fasader och rumsvolymer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Gyttorps centrum är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 1998.

Ägare: Nora kommun.

Gyttorps centrum i 
Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss