Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Örebro läns museum

Örebro läns musuem

Örebro läns museums byggnad ritades av arkitekten Nils Tesch och uppfördes i två etapper vid 1900-talets mitt. Byggnaden speglar arkitektens personliga arkitekturstil, men också tiden krav på moderna regionala museum. Museer med plats för pedagogiska utställningar som riktade sig till en bred publik.

Örebro läns museum öppnade sina första lokaler i Örebro slott 1887 och hade ända fram till 1963 huvuddelen av sina samlingar inrymda på slottet. Redan under 1930-talet blev museets lokaler på slottet för trånga. Efter att ha undersökt olika lösningar på lokalfrågan inriktades snart planerna på en nybyggnad. 1939 fick arkitekten Nils Tesch och hans dåvarande kompanjon arkitekten Lars Magnus Giertz i uppdrag att utarbeta ett förslag. 1941 presenterade de båda arkitekterna ett förslag på en museibyggnad som skulle placeras på en tomt vid Slottsparkens östra del utmed Engelbrektsgatan.

Ett nytt museum växer fram

Under krigsåren gick byggnadsplanerna på sparlåga. Det dröjde därför ända till 1950 innan den första etappen stod färdig i form av en liten konsthall (längan utmed Svartån). Först 1963 hade visionen om ett modernt museum uppnåtts och en komplett museibyggnad med ljusa, rymliga utställningslokaler kunde invigas av dåvarande kung Gustaf VI Adolf. Den slutliga byggnaden bestod av fyra byggnadslängor omslutande en nästintill fyrkantig innergård.

Utställningar för folket

Från slutet av 1920-talet fick de svenska museerna en allt starkare ställning och då framförallt de regionala provinsmuseerna. Under 1930-talet införde staten möjligheten att söka ekonomiskt stöd, vilket skapade helt nya möjligheter för landsortsstäderna att bygga upp moderna och funktionella museilokaler. Den nya museibyggnaden i Örebro speglar på ett påtagligt sätt den folkbildningsanda som stod bakom tidens museibyggande. I ändamålsenliga lokaler skulle pedagogiskt genomtänkta utställningar byggas upp, utställningar som riktade sig till en bred publik. Museerna skulle även fungera som naturliga samlingsplatser för föreläsningar och kunskapsspridning inom det kulturhistoriska området.

Teschs personliga arkitektur

Folkhemstidens omsorg om människan var även något som representerade Nils Teschs arkitektur. Han verkade under den period då svensk arkitektur dominerades av inhemsk och internationell modernism. Men Teschs arkitektur följde inte dessa tongivande stilideal, utan han kombinerade på sitt personliga sätt traditionalism och klassicism med en lågmält nyskapande arkitektur. Örebro läns museum är ett utmärkande och välbevarat exempel på Teschs arkitektur, tidlöst framåtsträvande - samtidigt som byggnaden hänsynsfullt knyter an till omgivningen och dess kulturhistoria.

Museet idag

Trots de nya, rymliga lokalerna växte länsmuseet återigen snart ur sina lokaler. Idag inryms större delen av Örebro läns museums samlingar samt kunskaps- och forskningsavdelningarna i en av kasernbyggnaderna vid det nedlagda regementet I3 i Örebro.

Öppettider, tjänster och annan information på Örebro läns museums webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Örebro läns museum är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2004.

Ägare: Stiftelsen Örebro läns museum.

Riksintresse:
Byggnaden ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Örebro läns museum
i Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss