Tillrebacken

Tillredabacken

Vid Berga finns ett järnåldersgravfält som påminner om att människor bott i trakten under lång tid.

Gravfältet ligger fint uppe på en kulle bakom Berga gård. Fåren betar gräset och gravarna syns mycket tydligt mellan stora och små enbuskar. Gravfältet är mellan 1000 och 1500 år gammalt och består av ca 50 synliga gravar. Hälften av dem är tydliga högar och hälften stensättningar. Högarna syns som små kullar medan stensättningar består av låga, övertorvade stensamlingar mellan kullarna.

Berga by

Runt om i landskapet finns flera järnåldersgravfält och de vittnar om att människor bott i trakten sedan länge. Berga by var betydande redan under järnålder. Går vi tillbaka till 1500-talet så bestod Berga av fem gårdar. På 1840-talet splittrades byn genom laga skifte och 12 av byns 13 gårdar flyttades.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Fornlämningsnr: Hardemo 26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antal gravar: 50 synliga gravar

Gravtyp: Högar och stensättningar

Tidsålder: Yngre järnåldern(400 – 1050 efter Kristi födelse)

Fornlämning
Tillrebacken är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Gravfälten ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården. Drumlinområde, T 19.