Riseberga bönhus

Riseberga bönhus är en av Sveriges äldsta frikyrkobyggnader. Den byggdes av Olof Gabriel Hedengren som på sin gård i Riseberga startat en ny väckelserörelse vid mitten av 1800-talet. Den enkla byggnaden används fortfarande för sommargudstjänster.

Risebergarörelsen

Riseberga bönhus ligger söder om Fjugesta, strax intill Risebergas klosterruin. Huset byggdes år 1855 i parken vid Riseberga herrgård av ägaren Olof Gabriel Hedengren. Denne hade efter en personlig tragedi blivit religiöst intresserad. Han samlade sitt gårdsfolk, läste religiös litteratur och predikade. Intresset för den nystartade väckelserörelsen (Risebergarörelsen) spred sig och allt fler kom att söka sig till Riseberga. För att kunna ta emot alla besökare lät Hedengren därför bygga ett bönhus. Riseberga fick nu uppleva en ny storhetstid som religiöst centrum, denna gång för den fria missionsverksamheten.

En enkel byggnad

Byggnaden är mycket enkelt utformad, med få dekorativa detaljer. I församlingssalen finns läktare på båda kortsidorna och enkla träbänkar för mötesdeltagarna. Talarstolen är placerad på ena långsidan. Herrnhutarnas brödrasal i Stockholm antas ha varit en förebild när bönhuset skulle uppföras.

Bönhuset restaureras

Efter Hedengrens död förföll byggnaden länge. 1955 genomfördes en restaurering då fasaden putsades om och en orgelattrapp installerades i församlingssalen. Den ursprungliga orgeln hade sålts när verksamheten i bönhuset upphörde. Under 1999-2000 togs den ursprungliga fasadkulören fram och den invändiga färgsättningen återställdes.

Sommargudstjänster

I det gamla bönhuset finns biblar, sångböcker och inventarier av olika slag samlade från Hedengrens tid och från den tidigare verksamheten i Riseberga bönhus. Bönhuset används fortfarande för gudstjänster under sommaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Riseberga bönhus är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 1970.

Ägare: Privat.

Riksintresse:
Riseberga bönehus ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården (T 10).

Riseberga bönhus i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Riseberga klosterruin

Riseberga klosterruin

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss