Skyfallsliknande regn i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Nikolai församlingshem

Nikolai församlingshem är en av Örebros äldsta byggnader och ligger intill Nikolaikyrkan mitt i centrala Örebro. Delar av byggnaden kan vara från medeltiden. Byggnaden har fungerat som skola, gillestuga, teater med mera. Sitt nuvarande utseende fick byggnaden på 1870-talet.

Från skola till församlingshem

Byggnadens ålder är okänd. På platsen för nuvarande församlingshemmet låg under 1300-talet en skola. Eventuellt ingår delar av den medeltida skolan i dagens byggnad. Skolan historia är mer känd från 1620-talet och fram till 1809 då skolverksamheten flyttade till andra lokaler. Byggnaden fungerade under en period på 1700-talet som teaterlokal. 1810 och 1812 fungerade byggnaden tillfälligt som sammanträdeslokal åt riksdagen när den sammankallades i Örebro. Några år senare inrymdes ett boktryckeri i byggnaden och från 1911 Örebro stadsbibliotek i bottenvåningen medan de övre våningarna användes av Nikolai församling. Sedan 1960-talet har hela byggnaden använts som församlingshem.

Flera ombyggnationer

Byggnaden har vid minst två tillfällen genomgått stora ombyggnationer. Vid mitten av 1690- talet lät borgmästare Magnus Callander riva övervåningen, som då var i trä, och istället uppfördes en ny våning i sten. På det valmade taket lades ett spåntak. Utvändigt präglas dagens byggnad helt av den ombyggnad som genomfördes mellan åren 1874-1880 efter ritningar av Adolf Kjellström. Fasaden kläddes med kalkstensplattor med breda fogar och taket täcktes med grågröna och röda skifferplattor lagda i ett randigt mönster.

Invändigt har byggnaden genomgått stora förändringar. Det som finns bevarat idag från 1870-talets renovering är en inskription i hallen på andra våningen och en stentrappa i byggnadens nordvästra hörn som leder från bottenvåningen till den översta våningen.

Adolf Kjellströms arkitekturstil

Kjellström svarade för en rad byggnads- och restaureringsarbeten i Örebro och kom att få stor betydelse för den svenska arkitekturens utveckling under 1800-talets senare del. En period då putsen som fasadmaterial ersätts av natursten och tegel. Samtidigt som församlingshemmet byggdes om ansvarade Kjellström även för restaureringen av den intilliggande Nikolaikyrkan. Andra exempel på Kjellströms arbete och är pumphuset på Våghustorget, Olaus Petri kyrka samt hans eget bostadshus på Nygatan i Örebro.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Nikolai församlingshem är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2000.

Ägare: Svenska kyrkan, Nikolai församling.

Riksintresse:
Byggnaden ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Nikolai 
församlingshem i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss