Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Yxhult

Ett rum med träväggar, ett stort runt träbord med ett tiotal beiga stolar runt. Svartvita porträtt på vänstra väggen och ett målat porträtt på högra väggen.

Yxhult med byggnaderna Stenhyvleriverkstaden, Huvudkontoret och Trilobiten i Hällabrottet påminner oss om en svunnen storhetstid.

Ett besök i Yxhult är en tidsresa i svensk byggnadskultur. Företaget bildades 1879 och ägnades sig åt kalkbränning och bearbetning av natursten. Under 1930-talet och framåt gick företaget över till att tillverka lättbetong och mexisten, bland annat för att möta samhällets behov av nya bostäder. Under senare delen av 1900-talet blev användningen av trä som byggnadsmaterial allt vanligare. I början av 2000 lades Yxhult ner och byggnaderna ägs idag av Kumla kommun.

Byggnaderna Huvudkontoret, Stenhyvleriet och Trilobiten visar bolagets verksamhet och utveckling, och har stora byggnads- och arkitekturhistoriska egenvärden.

Huvudkontoret

Den mest spektakulära byggnaden är kanske Huvudkontoret med sin tidstypiska 50-talsdesign. Byggnaden fungerade som huvudkontor från 1957 till 2002.

Byggnaden har ett stramt modernistiskt formspråk med fasader i ljus marmor. Interiören innehåller arbetsrum, konferensrum och ett styrelserum. I entréhallen finns ett marmorgolv som utformats av konstnären Bengt Blomqvist (1920 – 2001). Golvet är lagt i intarsia och innehåller 34 olika sorter av marmor. Interiörerna har en representativ karaktär som präglas av påkostade material som marmor och teak. En särskilt helgjuten interiör är styrelserummet, som har teakklädda paneler, och för rummet särskilt utformad möblering och belysning. Byggnaden är i sin helhet mycket lite förändrad sedan den uppfördes.

Stenhyvleriverkstaden

Stenhyvleriet är den äldsta fabriksbyggnaden på området och uppfördes i samband med att bolaget bildades år 1879. Den har därför ett klart samband med bolagets första storhetsperiod som stenhuggeri. Den period under slutet av 1800-talet, och början av 1900-talet, då Yxhult med sina skickliga stenhuggare, svarade för uppskattningsvis mer än hälften av den skulpturala stenen i huvudstadens/Stockholms nya representativa byggnader.

Stenhyvleri, byggnad

Stenhyvleriverkstaden.

Trilobiten

Trilobiten byggdes år 1900, och där fanns bolagets huvudkontor ända fram till att det nya huvudkontoret stod klart år 1957. Från år 1963 användes byggnaden som mäss-och brukshotell. Därefter övergick den till att fungera som värdshus och restaurang.

Trilobitens arkitekt är okänd, men byggnaden har ett för tiden karakteristiskt nationalromantiskt formspråk med fasader i kalksten. Den har idag ett tak av skiffer, men äldre bilder visar en byggnad med plåttäckt tak och även takkupor. Skiffertaket tillkom sannolikt i samband med de ombyggnader och renoveringar som gjordes under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Entréhallen fick då sin nuvarande utformning med Yxhults logotyp i intarsia i marmorgolvet och kolonner och bröstning i marmor.

byggnad i sten

Trilobiten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Yxhult är skyddat som byggnadsminne.

Skyddad år: 2019

Ägare: Kumla kommun

Yxhult i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss