Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Järnboås kyrka och bergsmansby

Flygbild Järnboås

Järnboås har växt fram kring den omfattande bergshantering som pågått i trakten. Här finns fortfarande många välbevarade äldre bergsmansgårdar. Den vita 1600-talskyrkan i Järnboås avviker med sin vita färg från de övriga bergslagskyrkorna, vilka oftast har röda spånfasader.

Trakten kring Järnboås kyrka har under lång tid präglats av järnhantering. Utmed Rastälven har det funnits hyttor sedan medeltiden. Från Moshyttan finns dateringar ända tillbaka till 1100-talet. Som mest intensiv var järnframställningen under 1600–1700-talen men den nya hyttan som byggdes i Lindesby år 1861 var i drift ända fram till 1950.

Välbevarade bergsmansgårdar

Järnboås kyrka omges av flera hyttbyar; Lindesby, Finnshyttan och Gammelhyttan. Här finns fortfarande många välbevarade bergsmansgårdar. Typiskt för många av dessa är de långsmala timmerbyggnaderna med järnskorstenar. Fasaderna är ofta rödmålade och de flacka taken berättar om att taken förr varit täckta av torv. Men här finns även de större mangårds­byggnaderna i två våningar som blev vanliga under 1800-talets första hälft.

Järnboås kyrka

Järnboås kyrka ligger invid Rastälven och omges av några äldre bergsmansgårdar samt ett sockenmagasin. Kyrkan byggdes 1658–59. Utvändigt såg den troligen ut som de övriga bergslagskyrkorna, klädd med rödfärgade spån. 1795 byggdes kyrkan på med korsarmar i norr och söder. Två år senare kläddes kyrkan med panel som målades med ljus oljefärg för att likna en stenkyrka. Det brutna och valmade taket täcktes samtidigt med spån. Idag är kyrkans tak täck med kopparplåt.

Det tunnvälvda kyrkorummet fick sitt nuvarande utseende vid en renovering under 1950-talet, med syfte att återskapa den äldre interiören. Bland annat togs den ursprungliga färgsättningen fram på flera inventarier. Kvar från den gamla kyrkan utan korsarmar är målningarna i taket över koret i öster och läktaren i väster. Mittenpartiet förstördes i samband med att korsarmarna byggdes. Likaså predikstolen och altaruppsatsen är exempel på inventarier som finns kvar från den gamla kyrkan.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Västerås stift

Församling: Nora bergsförsamling

Kyrkomiljö
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Järnboås, Finnshyttan och Lindesby utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården: Järnboås-Finnshyttan-Lindesby (T 37).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss