Nastastenen

Nastastenen

Åker du vägen förbi Nasta är det svårt att missa denna tusenåriga minnessten alldeles vid vägkanten. Nastastenen är länets ståtligaste runsten. Men vem var han denne Lydbjörn och varför reste hans mor Tored denna sten? Frågor som vi nog aldrig får svar på, men stenen kan vi ännu titta på där vid vägkanten i Nasta, ca 3 kilometer nordväst om Glanshammar.

En sten till minne över Lydbjörn

Nastastenen restes under 1000-talet av en kvinna till minnet av hennes son. I mitten finns rik slingrande djurornamentik och runt kanten finns en inskrift som lyder: "Tored lät resa stenen efter Lydbjörn, sin gode son". Idag är stenen hårt sliten och ristningen är grund. I ett försök att bättra på den slitna ristningen så högg en person på 1800-talet om vissa delar av den. Stenen stod länge på andra sidan vägen men på 1950-talet flyttades den till sin nuvarande plats.

Ytterligare runsten

Bara ca 4 km nordost om Nasta finns ytterligare en runsten, Apelbodastenen. Den är placerad på en åkerholme strax sydost om vägen mot Fellingsbro. Stenen är sprängd i tre delar för att en markägare på slutet av 1800-talet ville använda dem som grundstenar. Nu är den lagad och inskriptionen längs med kanten lyder: "Bofrid reste stenen efter Björn, sin broder. Han hade manligen farit vida." Denna sten visar att det fanns folk från trakten som farit på långväga vikingafärder.

Minnesstenar från 1000-talet

Runstenarna restes till minne över döda personer eller personer som sedan länge varit borta på handelsresor eller ute i krig. Ristarna var skickliga och det finns flera olika mönster som går igen på flera stenar. För att så många som möjligt skulle kunna se runstenarna och läsa budskapet stod de ofta vid vägar eller brofästen. De flesta runstenarna i Sverige är från 1000-talet, det är den tid då vikingatiden går in i medeltid. De ristades under den tid då kristendomen infördes och det kan man se på många av stenarna i form av ett kristet kors. Det finns mer än 2000 runstenar i Sverige och nästan hälften av dessa står i Uppland. Men de är också vanliga i Sörmland och Östergötland. I Närke finns omkring 16 runstenar.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Fornlämningsnummer: Rinkaby 5:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Nastastenen är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.