Brevens kyrka

Brevens kyrka

Kyrkan i Breven är en välbevarad brukskyrka uppförd i klassicistisk stil under 1840-talets första år. Kopplingen till järnbruket syns tydligt i alla kyrkans detaljer i gjutjärn.

"För ökad moral och sedlighet"

Brevens bruk är ett av länets bäst bevarade järnbruk med ett stort antal byggnader för både bruksverksamheten men även brukets anställda. Under åren 1840–42 lät bruksägaren J. A. Anckarsvärd uppföra en kyrka för att "öka och bevara befolkningens moralitet och sedlighet". Kyrkan byggdes i nord-sydlig riktning istället för den annars vanliga öst-västliga. I tidens anda lät man sig inspireras av historisk arkitektur, i det här fallet de antika romerska och grekiska templen. Typiskt för den klassiska stilen är bland annat väggpelarna och det triangulära överstycket ovanför kyrkporten.

Brevens bruk

Många gjutjärnsdetaljer

Både kyrkan och kyrkogården vittnar med sina olika gjutjärnsdelar tydligt om järnhanteringens betydelse för trakten. Tillverkade i brukets eget gjuteri är till exempel kyrkans fönster, tornets balustrad, kolonner och överstycke runt dörren samt själv kyrkporten. Från tornets tak spelar bruksorkestern om morgonen varje Kristi Himmelsfärdsdag. Gjutjärnet är även väl representerat på kyrkogården genom både gravkors i gjutjärn och flera järnstaket.

En av få altarpredikstolar

I det välbevarade kyrkorummet kan nämnas de välgjorda marmoreringarna på väggarna samt altarpredikstolen, vilken är en av få som finns kvar i Örebro län. Predikstolen är till skillnad från de flesta andra kyrkor placerad direkt bakom och ovanför altaret. Bakom den halvrunda panelen inrymdes tidigare en liten sakristia. Dagens sakristia finns i ett av två rum under läktaren som inreddes i samband med en invändig renovering år 1978.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Askers församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Kyrkomiljön ingår i det område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar Brevens bruk (T 15).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss