Brevens kyrka

Brevens kyrka

Kyrkan i Breven är en välbevarad brukskyrka uppförd i klassicistisk stil under 1840-talets första år. Kopplingen till järnbruket syns tydligt i alla kyrkans detaljer i gjutgärn.

"För ökad moral och sedlighet"

Brevens bruk är ett av länets bäst bevarade järnbruk med ett stort antal byggnader för både bruksverksamheten men även brukets anställda. Under åren 1840-42 lät bruksägaren J. A. Anckarsvärd uppföra en kyrka för att "öka och bevara befolkningens moralitet och sedlighet". Kyrkan byggdes i nord-sydlig riktning istället för den annars vanliga öst-västliga. I tidens anda lät man sig inspireras av historisk arkitektur, i det här fallet de antika romerska och grekiska templen. Typiskt för den klassiska stilen är bland annat väggpelarna och det triangulära överstycket ovanför kyrkporten.

Många gjutjärnsdetaljer

Både kyrkan och kyrkogården vittnar med sina olika gjutjärnsdelar tydligt om järnhanteringens betydelse för trakten. Tillverkade i brukets eget gjuteri är till exempel kyrkans fönster, tornets balustrad, kolonner och överstycke runt dörren samt själv kyrkporten. Från tornets tak spelar bruksorkestern om morgonen varje Kristi Himmelsfärdsdag. Gjutjärnet är även väl representerat på kyrkogården genom både gravkors i gjutjärn och flera järnstaket.

En av få altarpredikstolar

I det välbevarade kyrkorummet kan nämnas de välgjorda marmoreringarna på väggarna samt altarpredikstolen, vilken är en av få som finns kvar i Örebro län. Prediktstolen är till skillnad från de flesta andra kyrkor placerad direkt bakom och ovanför altaret. Bakom den halvrunda panelen inrymdes tidigare en liten sakristia. Dagens sakristia finns i ett av två rum under läktaren som inreddes i samband med en invändig renovering år 1978.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Askers församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Kyrkomiljön ingår i det område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar Brevens bruk (T 15)