Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Örebro slott

Örebro slott

Örebro slott tronar på en holme i Svartån. Med anor i 1200-talets befästning har Örebro slott byggts om och till i många olika etapper. Sitt nuvarande utseende fick slottet 1897-1901. Örebro slott har sedan 1764 fungerat som bostad åt länets landshövding.

Örebro hus

Platsen där dagens slott ligger var redan under forntiden en viktig plats på grund av närheten till vattenvägen via Svartån vidare ut till Hjälmaren och Mälaren. Över Svartån byggdes tidigt en bro. För att skydda denna viktiga mötesplats och det samhället som med tiden växte fram byggdes under 1200-talets senare del en befästning på en holme i ån. Befästningen bestod av ett kraftigt försvarstorn som kallades Örebro hus.

Befästningen blir ett slott

Under 1300-talet till byggdes befästningen till med en länga i tre våningar i söder, längor i två våningar i norr och väster samt en ringmur med porttorn i öster. Gustav Vasas yngste son hertig Karl, som senare skulle bli kung Karl IX, ärvde Örebro hus efter sin far och började bygga om det till ett slott. Byggnadsarbetena pågick 1573-1627 och gav som resultat en byggnad med fyra trevåningslängor som omgav en borggård med ett rundtorn i varje hörn. Mellan tornen sträckte sig jordvallar med upp till två meter tjocka yttermurar.

Från förfall till Vasaborg

Efter Karl den IX död 1611 fanns det inte längre någon egentlig användning för det nybyggda slottet. Även landshövdingen flyttade därifrån och bosatte sig i en träbyggnad som låg i nuvarande Slottsparken. Slottet fick stå och förfalla fram till slutet av 1800-talet. Under åren 1897-1901 genomfördes en omfattande restaurering av slottet efter ritningar av arkitekten Thor Torén. Ombyggnaden gav slottet en stark prägel av Vasarenässans och speglar tidens nationalromantiska restaureringsideologi och arkitekturstil. Bland annat togs all fasadputs ner så att murarnas rena natursten kom i dagen. Taket täcktes med Grythytteskiffer och tornen fick nya påbyggnader. Det gamla kärntornet markerades med en trappgavel.

Under åren 1992-1993 genomfördes en genomgripande restaurering av slottets två översta våningar under ledning av dåvarande slottsarkitekten Gunnar Mattsson. Målsättningen var att återge interiören dess renässanskaraktär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Fakta

Örebro slott är skyddat som statligt byggnadsminne.

Skyddat år: 1935

Ägare: Statens Fastighetsverk

Riksintresse:
Örebro slott ligger i den del av centrala Örebro som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Örebro slott i Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Fler besöksmål

Utflyktsguide till kulturmiljöer i Örebro län

Byggnadsminnen runt
Örebro slott

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss