Kumla järnvägsstation

kumla järnvägsstation

Järnvägsstationen i Kumla från 1900 har en ovanlig utformning. Den ritades av Folke Zettervall och byggdes i kalksten från Yxhult. De råhuggna stenytorna för tanken till medeltidens arkitektur.

Kumlas andra stationshus

Järnvägen mellan Hallsberg och Örebro öppnades 1862. Kumlas första stationshus byggdes under 1860-talet efter ritningar av Adolf Wilhelm Edelsvärd, men revs under 1800-talets senare del. Edelsvärd var under åren 1855-1895 chefsarkitekt vid Järnvägsstyrelsens arkitektbyrå. Han efterträddes av Folke Zettervall, som ritade det nya stationshuset i Kumla, vilket stod klart år 1900.

Arkitekten Folke Zettervall

Folke Zettervall var utbildad vid Tekniska skolan och Konstakademien i Köpenhamn och vid Konstakademien i Stockholm. Han hade också fått grundläggande yrkesutbildning hos fadern, Helgo Zettervall, och praktik vid dennes sena kyrkoprojekt, bl.a. restaureringen Uppsala domkyrka. Zettervall var knuten till Järnvägsstyrelsen under hela sitt yrkesliv och var chefarkitekt fram till 1930. Hans produktion som arkitekt är därför koncentrerad på stationshus och järnvägsmannabostäder.

Amerikanska influenser

Under 1890-talet inspirerades Zettervall av arkitekturströmningarna i Amerika och England. Stationshuset i Kumla är ett gott exempel på detta. Byggnaden är starkt inspirerad av den amerikanske arkitekten Henry Hobson Richardssons arkitektur. Richardsson var en av den moderna amerikanska arkitekturens pionjärer. Hans byggnader karakteriseras av en personlig och uttrycksfull naturstensarkitektur med massiva byggnadsvolymer, fasader av råhuggna stenytor och ett medeltidsinspirerat formspråk. Till fasaderna användes kalksten från orten, Yxhults kalkstensbrott, ett vid denna tid mycket uppskattat fasadmaterial.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kumla järnvägsstation är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 1986

Ägare: Kumla kommun

Kumla 
järnvägsstation i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss