Västerby och Garpa gruvor

västerby gruva

I Västerby gruva skedde på 1700-talet en av Sveriges största gruvolyckor genom tiderna. I Garpa gruva går du in genom en portal och du befinner dig sedan i ett dagbrott med höga bergsväggar runt om.

Järnmalmsgruvor

Västerby och Garpa är gruvor där man brutit järnmalm. Båda gruvorna var troligen i bruk redan under medeltiden och under århundradena som följde var produktionen igång då och då. De lades ner för gott under 1800-talet, Västerby gruva 1855 och Garpa 1877.

Rasolyckan i Västerby

Den 13 april 1768 inträffar ett ras i Västerby gruva. Ett 20-tal kvinnor och män arbetade den dagen i gruvan och någon gång på förmiddagen hörs ett fruktansvärt buller. Tio personer blev instängda i gruvan och ingen kunde räddas. Två personer blev svårt skadade men de klarade sig. Många av dem som blev instängda levde timmarna efter raset och rop på hjälp hördes långt in på natten.

Garpas imponerande dagbrott

När du går in genom ingången till Garpa gruva kan du förställa dig att du går in i en gruvgång. Men när du kommer ut på andra sidan så möts du inte av ett kompakt mörker utan ett stort rum öppnar sig. 30 meter höga bergsväggar tornar upp sig åt alla håll och taket utgörs av himlen. Här har man brutit sig ner och lämnat väggarna runt om, som en stor skål.

Gruvan är tillgänglighetsanpassad genom hårdgjord stig och närliggande parkering. Det finns rastbord och en uppbyggd scen där det hålls sommarkonserter.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Tillgänglighet

Fakta

Fornlämning
Västerby och Garpa gruvor är  fornlämningar och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Fornlämningsnr:

Hammar 25:1, Västerby gruva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hammar 24:1, Garpa gruva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksintresse
Västerby och Garpa gruva ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Vena gruvfält, T 49