Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Yxe gamla skola

Yxe gamla skola

Det påkostade skolhuset i Yxe byggdes på initiativ och bekostnad av traktens store brukspatron, Anders Wedberg. Skolhuset är ett mycket välbevarat exempel på de många skolor som byggdes efter 1842, det år då alla barn fick rätt att gå i skola.

Byggdes av ”Norakungen”

Den slätputsade skolbyggnaden stod färdigbyggd år 1864. Formspråket är typiskt för tidens arkitekturstil, där olika historiska stilar blandades på ett medvetet sätt. Skolans fasad präglas av en stram klassicism medan till exempel fönstersnickerierna har gotiskt spetsbågiga former. Yxe skola byggdes av handelsmannen och riksdagsmannen Anders Wedberg. Han kallades även ”Norakungen” och var en av traktens rikaste personer. Förutom Yxe ägde han flera andra gårdar liksom Hammarby, Järle och Hagby bruk. Både Anders och hans fru Louise var engagerade i skolfrågan och bidrog med både mark och pengar till flera skolor i Nora.

En påkostad skolsal

Yxe skola är även typisk för tidens skolbyggnadsideal. Vid denna tid höll staten som bäst på att ta fram typritningar för folkskolebyggnader. Den första planritningen gavs ut år 1865. Där fanns ingående beskrivningar av allt från hur skolhuset skulle byggas och inredas till skolbyggnadens läge i landskapet och skolgårdens utseende. Själva skolsalen skulle ha högt i tak, ordentlig ventilation och stora fönster. Den välbevarade skolsalen i Yxe har en påkostad inredning. Den öppna takstolen har dekorativt formade trädetaljer och väggarna var ursprungligen vackert dekorationsmålade. Den påkostade utformningen, som nästan för tankarna till en kyrksal, visar vilken betydelse man gav folkskolan vid den här tiden. I skolbyggnaden ryms även lärarbostad. Den byggdes med lägre takhöjd eftersom bostadsdelen inte ansågs behöva lika stor mängd ljus och luftgenomströmning som själva skolsalen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Yxe gamla skola är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2011.

Ägare: Privat.

Riksintresse:
Yxe skola ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården: Bondebyn-Järle-Yxe (T35).

Tänk på: Fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.

Yxe gamla skola i 
Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss