Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Före detta biografen Röda kvarn

Motiv från tak inne i biografen

Den före detta biografen Röda Kvarn på Storgatan 21 växte fram för nöjeslivet under 1900-talets första årtionden. Den påkostade och rikt utsmyckade lokalen vittnar om vilken betydande roll biograferna hade vid denna tid.

Biografen byggdes 1917 av Skandinaviska Filmcentralen efter ritningar av arkitekten Vilhelm Renhult. Han var en av de mest centrala arkitekterna i Örebro under 1900-talets första årtionden. Biografen fick namnet ”Imperial”. Efter en stor ombyggnad 1927 ändrades namnet till ”Biografteatern Röda Kvarn”. Skandinaviska Filmcentralen blev år 1922 Svensk Filmindustri, ”SF”, som drev biografen ända tills den lades ner i september 1988.

Byggdes om efter tio år

År 1927 byggdes biografen om efter ritningar av arkitekten Joel Lundeqvist. Utvändigt ändrades bara entrén medan biografen invändigt förnyades i sin helhet. När biografen byggdes om skapade Lundeqvist en interiör som är typisk för 1920-talet, och biografer i synnerhet. Resultatet blev en interiör präglad av en lätt och luftig klassicism i 1920-talsstil med italienska referenser. Biografen fick genomtänkta rum med utblicksmotiv i vestibulen och illusoriska italienska scenerier av landskap i skenperspektiv i salongen. Det bildade en stilmässigt sammanhållen interiör av stort arkitektoniskt värde. Formspråket förstärks av detaljer som målningar i taket och trappräcken i smide. Interiören har efter Lundeqvists ombyggnad i huvudsak bevarats oförändrad.

Biografen hade stor betydelse

Utvändigt är byggnaden i stort sett oförändrad sedan 1917. Biografen är ett värdefullt exempel på Vilhelm Renhults arkitektur. Det finns en påkostad gestaltning av nedre våningen och en rymlig foajé på andra våningen. De vittnar om att biograferna vid spelade en betydande roll i stadens sociala liv.

Fasad mot Gamla gatan

Fasad mot Gamla gatan

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Före detta biografen Röda kvarn är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2003

Ägare: Privat

Riksintresse: Byggnaden ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Före detta biografen 
Röda Kvarn i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss