Skagershults gamla kyrka

Skagerhults gamla kyrka

Skagershults gamla kyrka är från mitten av 1600-talet. Kyrkan är byggd i timmer och har ett för landets äldre träkyrkor typiskt utseende med tak och fasade i spån. Intill den välbevarade kyrkan finns även en klockstapel. Under 1870 ersattes kyrkan av Skagershults nya kyrka.

En ny församling bildas

Skagershult hörde fram till 1647 till Tångeråsa församling med Tångeråsa kyrka som församlingskyrka. När befolkningen ökade i Skagershultsbygden under 1600-talet blev kyrkan i Tångeråsa för liten för den växande församlingen. Efter tillstånd från drottning Kristina skiljdes Skagershult från Tångeråsa för att bilda en egen församling. Den nya församlingens kyrka invigdes 1651.

En spånklädd timmerkyrka

Skagershults gamla kyrka byggdes med kyrkan i Tångeråsa som förebild. Kyrkan är byggd av timmer med tak och fasader klädda av spån. Den är genom sin materialutformning karakteristisk för landets träkyrkor och representerar närmast en idealbild av denna byggnadstyp. Intill kyrkan står också en för tiden typisk öppen klockstapel med brädinklädda snedstöttor och spånklätt tak.

Kyrkan stod länge öde

Efter ca 200 år hade församlingen vuxit ur sin kyrka. En ny kyrka byggdes under 1870-talet av det då nybildade Hasselfors Bruk, som då också blev ägare till den gamla kyrkan. Den gamla träkyrkan stod därefter öde fram till 1927, då den restaurerades under ledning av riksantikvarien Sigurd Curman och arkitekten Erik Fant. Interiören fick då sitt nuvarande utseende och gestaltar en bild av hur den kunde sett ut när kyrkan inreddes under 1600- och början av 1700-talet.

Ovanligt välbevarad

Skagershults gamla kyrka ger en mycket god bild av en karakteristisk svensk timmerkyrka från 1600-talet och början av 1700-talet. I Örebro län finns tolv träkyrkor som är uppförda före 1800. Flera av dessa har genomgått omfattande restaureringar, där framförallt interiörerna förändrats. Skagershults gamla kyrka hör till de få som fortfarande har kvar mycket av din ursprungliga karaktär, och har flera äldre byggnads- och inredningsdetaljer bevarade.

Skyddad som byggnadsminne

Kyrkobyggnader har normalt ett generellt skydd för sina kulturhistoriska värden genom kulturminneslagen. Det gäller alla kyrkor som är byggda före 1940 och som den 1 januari år 2000 ägdes av Svenska kyrkan. Skagershults gamla kyrka var vid sekelskiftet 2000 i privat ägo. För att kyrkan skulle få samma skydd som länets övriga kyrkobyggnader förklarades den som byggnadsminne år 2002.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skagershults gamla kyrka är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2002.

Ägare: Privat.

Stift: Strängnäs stift.

Riksintresse:
Skagershults gamla kyrka ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Skagershult-Bålby (T 53).

Skagershults gamla 
kyrka i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss