Viby kyrka

viby kyrka

På en höjd vid Vibysjön ligger den medeltida storkyrkan Viby. Ett tydligt spår från medeltiden är att vapenhuset finns kvar framför sydportalen. Ett omfattande ombyggnadsarbete skedde under andra hälften av 1700-talet och kyrkan fick då i stort sett sitt nuvarande utseende.

Medeltida storkyrka

När kyrkan först anlades är oklart. Förmodligen är det under 1100- eller 1200-talet som den första mindre stenkyrkan byggdes. Däremot byggdes denna kyrka ut under senmedeltid och en inskription anger årtalet 1421. Genom ombyggnationen blev Viby kyrka en storkyrka och det vapenhus som uppfördes framför sydportalen finns idag fortfarande kvar. Det var många av Närkes medeltida kyrkor som uppförde vapenhus men det är endast i Viby som det finns kvar.

1700-talets renoveringar

1763-1772 genomgick kyrka en ny stor omvandling. Utvändigt byggdes tornet och sakristian. Tidigare hade det funnits ett klocktorn. Långhuset fick ett mönsterlagt spåntak. Den invändiga restaureringen raserade, de under senmedeltiden uppförda, slagna valven och i stället fick kyrkan ett flackt spegelvalv.

Även under 1800- och 1900-talet har kyrkan bytt utseende. Bland annat putsades fasaden vit, fönstren förstorades och ny inredning tillkom.

Ovanlig altarauppsats och unik kristusbild

Altaruppsatsen är i barockstil från 1664 och byggd i fyra avdelningar. Det centrala motivet är Korsfästelsen. Tolv apostlaskulpturer är lite speciella och de har återanvänts från kyrkans senmedeltida altarskåp. Två medeltida skulpturer finns bevarade som föreställer en Madonnaskulptur och en unik Kristusbild. Förmodligen var kristusbilden mittbilden i det medeltida altarskåpet.

Välbevarad orgel

Orgeln byggdes 1878 av E.A. Setterqvist & Son, Örebro. Det är en välkänd orgelbyggarfirma och Vibys orgel är länets bäst bevarade. Orgeln består av 15 stämmor och orgelläktaren sträcker sig en bit in på långsidorna. Ursprungligen har den varit ännu större.

Lundby prästgård

Ett par kilometer sydväst om kyrkan finns prästgården i Viby socken, Lundby prästgård. Det är en av länets bäst bevarade prästgårdar och du kan läsa mer om Lundby prästgård här.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs

Församling: Viby församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomtet och begravningsplatser som tillkommitf öre 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950)

Riksintresse
Kyrkomiljön ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, det så kallade Drumlinområdet