Stjärnsunds slott

Stjärnsunds slott

Söder om Askersund ligger 1700-talsslottet Stjärnsund med sin välbevarade inredning från 1800-talets mitt

Stjärnsunds slott ligger på en udde i Vätterns norra skärgård, fyra kilometer söder om Askersund. Godsets historia går tillbaka till 1630-talet då Johan Oxenstierna, genom att köpa upp jord och avhysa den äldre bebyggelsen, bildade ett gods. Oxenstierna lät bygga det första slottet och gav det namnet Stjärnsund.

Ett nytt slott

1785 köpte brukspatron Olof Burenstam godset. Det var då i dåligt skick och Burenstam genomförde en fullständig om- och tillbyggnad av slottet. Som arkitekt anlitade han en av landets mest lovande arkitekter, Carl Fredrik Sundvall. Det nya Stjärnsund stod klart 1808. Det hade tagit tio år att bygga. Endast källarvåningen bevarades från 1600-talsslottet.

Klassicistisk arkitekturstil

Slottet består av en huvudbyggnad i två våningar och en sutterängvåning samt fyra friliggande envåningsflyglar. Dessa kallas kavaljers-, landshövdinge-, biljard- och prinsflygeln. Slottets strama, klassicistiska och ljusputsade fasader har en jonisk kolonnportik på entrésidan som enda arkitektoniska prydnad. Den branta sluttningen mellan borggården och sjön är ordnad i fyra terrasser med stentrappor i mittaxeln. Kring slottet lät Burenstam anlägga en ny park ”i engelsk stil”.

Sångarprinsen inreder slottet

Under åren 1823-1860 ägde den Bernadotteska familjen Stjärnsund. Kung Karl XIV Johan använde slottet som viloplats under sina resor till Norge. 1851 kom slottet i prins Gustafs, ”sångarprinsens”, ägo. Han utförde omfattande restaurerings- och nyinredningsarbeten. Tack vare honom kan Stjärnsund idag visa upp en av de rikaste och bäst dokumenterade inredningarna i Sverige från 1800-talets mitt.

Mönsterjordbruk

1860 såldes godset till brukspatron Knut Cassel. Under familjen Cassels tid utvecklas ett mönsterjordbruk på Stjärnsund, känt för sin kreatursavel och som stamort för svensk rödbrokig boskap. Augusta Cassel sålde jorden och skogen till Uppsala Universitet 1948. Hon avled 1951. Hon hade testamenterat Stjernsunds slott till Vitterhetsakademien för att det skulle bevaras för framtiden.

Kontakt

Serviceinformation

  • Parkering
  • Servering
  • Toalett

Fakta

Stjärnsunds slott är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 1965

Ägare: Kungliga Vitterhetsakademien

Riksintresse
Stjärnsunds slott utgör tillsammans med Edö säteri ett område av riksintresse för kulturmiljövården (Edö-Stjärnsund T4b)

Läs mer om Stjärnsunds slott på Kungl Vitterhetsakademiens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.