Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stjärnsunds slott

Stjärnsunds slott

Söder om Askersund ligger 1700-talsslottet Stjärnsund med sin välbevarade inredning från 1800-talets mitt.

Stjärnsunds slott ligger på en udde i Vätterns norra skärgård, fyra kilometer söder om Askersund. Godsets historia går tillbaka till 1630-talet då Johan Oxenstierna, genom att köpa upp jord och avhysa den äldre bebyggelsen, bildade ett gods. Oxenstierna lät bygga det första slottet och gav det namnet Stjärnsund.

Ett nytt slott

1785 köpte brukspatron Olof Burenstam godset. Det var då i dåligt skick och Burenstam genomförde en fullständig om- och tillbyggnad av slottet. Som arkitekt anlitade han en av landets mest lovande arkitekter, Carl Fredrik Sundvall. Det nya Stjärnsund stod klart 1808. Det hade tagit tio år att bygga. Endast källarvåningen bevarades från 1600-talsslottet.

Klassicistisk arkitekturstil

Slottet består av en huvudbyggnad i två våningar och en suterrängvåning samt fyra friliggande envåningsflyglar. Dessa kallas kavaljers-, landshövdinge-, biljard- och prinsflygeln. Slottets strama, klassicistiska och ljusputsade fasader har en jonisk kolonnportik på entrésidan som enda arkitektoniska prydnad. Den branta sluttningen mellan borggården och sjön är ordnad i fyra terrasser med stentrappor i mittaxeln. Kring slottet lät Burenstam anlägga en ny park ”i engelsk stil”.

Sångarprinsen inreder slottet

Under åren 1823-1860 ägde den Bernadotteska familjen Stjärnsund. Kung Karl XIV Johan använde slottet som viloplats under sina resor till Norge. 1851 kom slottet i prins Gustafs, ”sångarprinsens”, ägo. Han utförde omfattande restaurerings- och nyinredningsarbeten. Tack vare honom kan Stjärnsund idag visa upp en av de rikaste och bäst dokumenterade inredningarna i Sverige från 1800-talets mitt.

Mönsterjordbruk

1860 såldes godset till brukspatron Knut Cassel. Under familjen Cassels tid utvecklas ett mönsterjordbruk på Stjärnsund, känt för sin kreatursavel och som stamort för svensk rödbrokig boskap. Augusta Cassel sålde jorden och skogen till Uppsala Universitet 1948. Hon avled 1951. Hon hade testamenterat Stjärnsunds slott till Vitterhetsakademien för att det skulle bevaras för framtiden.

Kavaljersflygeln till vänster, Landshövdingeflygeln till höger.

Kavaljersflygeln till vänster, Landshövdingeflygeln till höger.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Stjärnsunds slott är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 1965.

Ägare: Kungliga Vitterhetsakademien.

Riksintresse:
Stjärnsunds slott utgör tillsammans med Edö säteri ett område av riksintresse för kulturmiljövården (Edö-Stjärnsund T4b).

Stjärnsunds slott i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Läs mer om Stjärnsunds slott:

Vitterhetsakademien Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss