Sköllersta kyrka

Sköllersta kyrka

På en höjdsträckning mitt i samhället Sköllersta ligger en av länets värdefullaste kyrkor. Den kallas ibland Närkes domkyrka på grund av sin storlek. Den medeltida kyrkan är ovanligt intakt och rymmer många medeltida föremål och inredningsdetaljer.

En mäktig kyrka i gotisk stil

Sköllersta kyrka byggdes under 1200-talets andra hälft och 1300-talets första hälft i en arkitektonisk stil som kallas gotik. Denna arkitekturstil blev vanlig i Norden från 1250-talet där man med hjälp av spetsiga bågformer, ribbvalv och strävpelare kunde bygga högre mäktigare kyrkorum. Det märkliga med Sköllersta kyrka är att den redan från byggdes med den ansenliga storlek den har idag. Vem eller vilka bekostade detta jättebygge, är frågor vi inte vet svaren på. Troligen föregicks den av en mindre kyrka i sten och eventuellt även en träkyrka. I samband med en arkeologisk förundersökning år 2015 hittade arkeologerna flera intakta medeltida begravningar, tillsammans med fynd som kan berätta om kyrkans äldre byggnadshistoria.

Läs mer om de medeltida gravarna i Arkeologgruppens folder Pdf, 10.7 MB. från 2015 års undersökning.

Ovanlig välbevarad exteriör

Kyrkans väggar är murade av kalksten medan kyrkorummets valv är slagna i tegel och vilar på dem par kraftiga, korsformade pelare. Kyrkorummet består av tre rektangulära rum, så kallade skepp, som avdelas av ovan nämnda pelare. Mittskeppet är något högre än sidoskeppen. I kyrkans nordvästra del ligger sakristian, en av kyrkans allra äldsta delar, med valv murade i kalksten. Kyrkan har tre ursprungliga portaler som omges av huggna dekorationer i sten. Fönstren förstorades under 1700- och 1800-talen men i södra muren finns ett medeltida fönster upptaget och ytterligare tre är markerade i putsen över nuvarande fönsteröppningar. Korets fönster rekonstruerades på 1860-talet och innehåller fyra medeltida glasmålningar från 1300-talet. Övriga glasmålningar är från 1950-talet av konstnären Torsten Nordberg.

Många medeltida inventarier

Invändigt bär kyrkorummet spår efter många tiders förändringar och restaureringar. Bland de äldsta inventarierna kan nämnas triumfkrucifixet, tre ljuskronor i järn (två i koret, en i sakristian) samt tre gravhällar (uppresta i korets väggar) från 1300-talet. Predikstolen är en av Närkes äldsta, skänkt av dåvarande kyrkherden år 1592, därefter moderniserad i omgångar men återställd till sitt ursprungliga utseende år 1956. Nuvarande bänkinredning från 1956 års renovering är en replik av 1700-talets bänkinredning.

En av länets få stigluckor

I kyrkans nära omgivning finns den gamla sockenstugan från år 1845, som idag fungerar som församlingshem, ett timrat sockenmagasin från år 1789 samt en spånklädd klockstapel från år 1667. I kyrkogårdsmuren finns en av länets få bevarade stigluckor, en murad portal från år 1773. Strax intill ligger Sköllersta prästäng som vittnar om att prästen förr även var jordbrukare och behövde betesmark till sina kreatur.

Sköllersta prästäng

Intill kyrkan ligger en vacker beteshage med många gamla ekar som kallas Sköllersta prästäng. Marken hörde förr till Sköllersta prästgård och här samlade man in hö till prästgårdens djur. Sköllersta prästäng är idag ett naturreservat.

 

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken: Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs

Församling: Sköllersta församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950).