Kontorshuset vid Örebro central

Stationshuset och Kontorshuset vid Örebro central har stora järnvägs­- och arkitekturhistoriska värden och de representerar en viktig del av Sveriges tidiga järnvägshistoria

Kontorshuset är en viktig del av stationsmiljön. Både Stationshuset och Kontorshuset har ett betydande stadshistoriskt värde och eftersom de har en välbevarad ursprunglig karaktär så har de även ett mycket högt arkitekturhistoriskt värde.

Kontorshuset

Kontorshuset är uppfört i tre våningar med stomme av tegel och valmat tak täckt av falsad svartmålad plåt. Fasaderna är putsade och rikt dekorerade i tidens klassicerande stil. 1800-talets byggnader har ofta varit föremål för förvanskande fasadrenoveringar men Kontorshuset har en ovanligt väl bevarad ursprunglig karaktär.

Arkitekt Edelswärd

Arkitekt för både Stationsbyggnaden och Kontorshuset var Adolf Wilhelm Edelswärd (1824–1919). Han var under åren 1855–1895 Statens järnvägars chefsarkitekt, vilket resulterade i att huvuddelen av Sveriges stationshus tillkommit under hans ledning. Edelswärd var en militärt utbildad arkitekt och han var engagerad i den tidens strävan att skapa modern arkitektur utifrån medeltida formspråk. Som arkitekt kom han främst att få betydelse för utvecklingen av träbyggnadskonsten i de former som 1800-talets utvecklade sågverksteknik erbjöd.

Historik

Järnvägen Hallsberg - Mosås stod klar 1862. Banan kom att bli en viktig förbindelse mellan Västra stambanan och den privata Köping - Hults järnväg.

Både Kontorshuset och Stationshuset förklarades redan 1986 som byggnadsminnen men då som statliga byggnadsminnen. Därefter har byggnaderna övergått till annan ägare än staten och därför byggnadsminnesförklarade Länsstyrelsen år 2015 Stationshuset och 2019 Kontorshuset vid Örebro central.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kontorshuset vid Örebro central är skyddad som byggnadsminne.

Skyddat år: 2019.

Ägare: Lindin förvaltning AB, Örebro.

Riksintresse: Byggnaden ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Kontorshuset vid
Örebro central i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Läs mer om byggnadsminnet Örebro järnvägsstation

Örebro järnvägsstation

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss