Göksholm

Göksholmen

Göksholm ligger öster om Örebro på en udde i Hjälmaren. Byggnaden är huvudsakligen från sen medeltid. Den är idag en av de äldsta byggnader i Sverige som fortfarande är bebodda.

Släkten Natt och Dag ägde slottet under 300 år, från 1300-talet till 1600-talet. Det var på ägorna till Göksholms slott som Engelbrekt mördades av Måns Bengtsson Natt och Dag år 1436.

Medeltida spår

Under århundradenas lopp har slottet genomgått flera olika ombyggnader. Vid 1800-talets början fick huset sitt nuvarande låga sadeltak och sina stora fönster. År 1948-54 genomfördes en restaurering ledd av arkitekt Erik Lundberg. I samband med restaureringen lyftes vissa medeltida spår i fasaderna fram. Även invändigt försökte han återställa de medeltida rumssambanden. I stora salen, en trappa upp, hittades ett av Sveriges bäst bevarade renässanstak, ett kassettak från slutet av 1500-talet med målade växter och djur.

Rester av en borganläggning

I byggnaden finns idag rester av en borganläggning från 1200-talet. Här finns även ett målat tak i barockstil, snickeridetaljer och golvdetaljer från 1600-talet samt inredningar i empirestil från 1800-talets början.

Bebodd sedan medeltiden

Göksholms slott är med stor säkerhet den enda byggnad i Sverige som varit kontinuerligt bebodd sedan medeltiden. Slottet är i sin nuvarande form ett exempel på ett ”fast hus”. En byggnadstyp med försvarsfunktion som förekom i högreståndsanläggningar vid medeltidens slut.

En del av gårdens betesmark är skyddad som naturreservat, naturreservatet Göksholm

Film om Göksholm

Produktion: Världsålder AB. Berättare Maja Hagerman. Foto och redigering: Claes Gabrielsson

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig

Fakta

Göksholms slott är skyddat som byggnadsminne

Skyddat år: 1967

Ägare: Privat

Övrigt
Observera och respektera att fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.