Göksholm

Göksholmen

Göksholm ligger öster om Örebro på en udde i Hjälmaren. Byggnaden är huvudsakligen från sen medeltid. Den är idag en av de äldsta byggnader i Sverige som fortfarande är bebodda.

Medeltida spår

Under århundradenas lopp har slottet genomgått flera olika ombyggnader. Vid 1800-talets början fick huset sitt nuvarande låga sadeltak och sina stora fönster. År 1948-54 genomfördes en restaurering ledd av arkitekt Erik Lundberg. I samband med restaureringen lyftes vissa medeltida spår i fasaderna fram. Även invändigt försökte han återställa de medeltida rumssambanden. I stora salen, en trappa upp, hittades ett av Sveriges bäst bevarade renässanstak, ett kassettak från slutet av 1500-talet med målade växter och djur.

Engelbrekt och ätten Natt och Dag

Släkten Natt och Dag ägde slottet under 300 år, från 1300-talet till 1600-talet. Det var på ägorna till Göksholms slott som Engelbrekt mördades av Måns Bengtsson Natt och Dag år 1436. Läs mer om Engelbrektsholmen.

Rester av en borganläggning

I byggnaden finns idag rester av en borganläggning från 1200-talet. Här finns även ett målat tak i barockstil, snickeridetaljer och golvdetaljer från 1600-talet samt inredningar i empirestil från 1800-talets början.

Bebodd sedan medeltiden

Göksholms slott är med stor säkerhet den enda byggnad i Sverige som varit kontinuerligt bebodd sedan medeltiden. Slottet är i sin nuvarande form ett exempel på ett ”fast hus”. En byggnadstyp med försvarsfunktion som förekom i högreståndsanläggningar vid medeltidens slut.

En del av gårdens betesmark är skyddad som naturreservat, naturreservatet Göksholm

Film om Göksholm

Produktion: Världsålder AB. Berättare Maja Hagerman. Foto och redigering: Claes Gabrielsson

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig

Fakta

Göksholms slott är skyddat som byggnadsminne

Skyddat år: 1967

Ägare: Privat

Övrigt
Observera och respektera att fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.