Trehörnings masugn

trehörnings masugn

Trehörnings masugn är länets enda bevarade mulltimmerhytta. Den byggdes 1636 och har använts för att tillverka järn i drygt 250 år. Den stod sedan oanvänd under många år och fick förfalla, men har restaurerats flera gånger under 1900-talet.

Bergsbruket har i hög grad präglat länets utveckling från 1100-talet fram till 1970-talet. Som mest har det funnits omkring 300 hyttor i länet. Av dessa finns idag endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade. Trehörnings masugn är en mulltimmerhytta. Hyttans övre del är klädd med trästockar (timmer) som håller ihop ett lager jord (mull) medan den nedre delen är byggd av sten. I byggnadens mitt finns masugnspipan där malmen smältes till järn. Mulltimmerhyttan är en äldre typ av masugn som var vanlig långt in på 1800-talet. Trehörnings masugn är den enda bevarade mulltimmerhyttan i Örebro län och en av de få hyttor av denna typ som finns bevarade i hela Sverige.

I drift fram till 1889

Trehörnings masugn anlades på 1630-talet och köptes 1648 av Louis de Geer. I masugnen tillverkades tackjärn som sedan fraktades till Godegårds bruk i Östergötland. Där arbetades tackjärnet om till stångjärn. Senare fraktades järnet till det intilliggande Mariedamms bruk. Båda dessa bruk ägdes av den kända brukssläkten de Geer fram till 1775, då de övergick i släkten Grills ägo. Liksom andra hyttor byggdes masugnen om kontinuerligt. 1781 genomfördes en omfattande reparation och den blev då den största och mest moderna masugnen inom Lerbäcks bergslag. Även under 1800-talet gjordes flera ombyggnader. År 1888 köptes Mariedamms bruk tillsammans med Trehörnings masugn av Skyllbergs bruk AB. Året därpå lades verksamheten vid hyttan ned.

Räddad från förfall

Trehörnings masugn stod oanvänd och förföll under många år. Först efter det att en modell av hyttan ställts ut under industriutställningen i Göteborg 1923, vaknade intresset för anläggningen. Modellen finns idag på Tekniska museet i Stockholm. Hyttan restaurerades 1932 av Lerbäcks hembygdsförening och därefter har större restaureringar gjorts under 1960- och 1990-talen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Trehörnings masugn är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 1993

Ägare: Sveaskog

Fornlämning:
Området kring Trehörnings masugn är även fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning. Det är inte tillåtet att plocka slagg.

Fornlämningsnr: Lerbäck 201 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trehörnings masugn i 
Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss