Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hallsbergs järnvägsstation

Hallsbergs järnvägsstation

I samband med att Västra stambanan drogs fram på 1860-talet växte järnvägssamhället Hallsberg fram. Samhället blev snart en järnvägsknutpunkt. Stationsbyggnaden i Hallsberg från 1886 ritades liksom de flesta av Sveriges stationshus av arkitekten A W Edelsvärd.

Banarbetet vid Västra stambanan slutfördes år 1862 vid Hallsberg. Samma år invigdes Hallsbergs järnvägsstation. Genom anslutningar till Örebro, Motala och Mjölby blev Hallsberg redan från början en järnvägsknutpunkt. Den nuvarande stationsbyggnaden i tegel uppfördes 1886. Den ersatte då den äldre stationsbyggnaden i trä från stationsinvigningen. Nuvarande restaurangbyggnaden byggdes som järnvägshotell 1864 och är den äldsta byggnaden i stationsområdet. Byggnaden utvidgades vid en ombyggnad 1895. Kontorsbyggnaden byggdes 1909 som uthus. Den ombyggdes 1917 till postlokal, expedition m m för hotellet, efter arkitekten Folke Zettervalls ritningar.

Edelsvärds stationshus

Arkitekt till hotell och stationsbyggnaderna var Adolf Wilhelm Edelsvärd. Denne var under åren 1855-1895 Statens järnvägars chefsarkitekt, vilket innebär att huvuddelen av Sveriges stationshus tillkommit under hans ledning. Edelsvärd var engagerad i tidens strävan att skapa modern arkitektur utifrån medeltida formspråk, men kom som arkitekt främst att få betydelse för träbyggande i de former som 1800-talets utvecklade sågverksteknik erbjöd.

Välbevarat exempel på tidig stationsmiljö

De tre byggnaderna som ingår i byggnadsminnesområdet är byggda under en tidsrymd av drygt femtio år. Trots senare tiders om- och tillbyggnader har Hallsbergs stationshus tillsammans med restaurangen och kontorsbyggnaden bevarat väsentliga delar av den ursprungliga arkitekturen, och utgör ett sammanhållet och välbevarat exempel på en tidig stationsmiljö som gestaltats av Adolf Wilhelm Edelsvärd. De är också som byggnader mycket värdefulla dokument och monument över Hallsbergs betydelse som järnvägsknutpunkt i Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Hallsbergs järnvägsstation är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 1986

Ägare: Jernhusen AB

Hallsbergs järnvägsstation i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss