Kånstahögarna

Kånstahögarna

På var sida om vägen ligger två stora gravhögar från järnåldern. Om det är gravar för två kungar enligt sägnen eller för några andra viktiga personer vet vi inte idag.

På var sin sida om väg 52 ligger vaktar gravhögarna och påminner oss om att landskapet vi färdas i har brukats av människor sedan lång tid tillbaka. Gravarna är från järnåldern och förr kallades de för Kungshögarna. På den södra sidan ligger den största av högarna. Den mäter ca 20 meter i diameter och är 3,5 meter hög. På högen växer en tall och några nyponbuskar. Den norra högen är ungefär 13 meter i diameter och 2, 5 meter hög.

Kungagravar?

Vilka som har begravts i högarna vet vi inte. Gravarna är inte undersökta av arkeologer men de är väl synliga i landskapet och storleken på dem tyder på att det i alla fall inte är vilka som helst som fick dessa gravplatser. Enligt en sägen så bodde det två kungar i fornborgarna Tarstaborg och Omhällsberg. Kung Åmund och kung Sigge var i ständig strid med varandra och när de dog begravdes de i var sin hög i Kånsta - kungshögarna.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla

Fakta

Fornlämningsnr: Sköllersta 53 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Kånstahögarna är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.