Birgittakyrkan i Olshammar

Birgittakyrkan

Birgittakyrkan i Olshammar stod klar år 1620 och ligger i utkanten av orten Olshammar och nära Munksjös sulfatfabrik. Invid kyrkan ligger Olshammarsgården och Birgittastugan, båda med egna historiska arv. Inredningen i kyrkan är intakt från dess ombyggnation 1785 och har en sällsynt altarpredikstol och vackra polska fönstermålningar från 1624.

Kyrkan är en timmerbyggnad med kalkade väggar i gulbrun färg, med ett robust torn i väster och ett rektangulärt långhus. Långhuset är täckt av tegel medan tornet är täckt i kraftigt spån. Det finns ingen tydligt avgränsad tomt till kyrkan, marken är gräsbevuxen och framför kyrkan ligger en grusplan som tillhör Olshammarsgården. Kyrkogården anlades 1911 och ligger ungefär 50 meter norr om kyrkan.

Döpt efter Heliga Birgitta

Heliga Birgitta ska ha bott på Olshammarsgården som ligger invid kyrkan, efter att hennes make Ulf Gudmarsson 1327 köpte gården. Det är av henne som kyrkan sägs ha fått sitt namn. Gården ägdes senare av Verner von Heidenstams morfar. Verner, som var en av sin tids största författare och nobelpristagare i litteratur, föddes på gården och brukade spendera sina somrar i barndomen här.

Strax söder om Birgittakyrkan ligger den så kallade Birgittastugan, en timmerstuga med kalkade väggar från 1700-talet. Kyrkans utseende har sitt ursprung i en ombyggnation 1785, på uppdrag av Carl von Wahrendorff, som ärvt kyrkan efter sin far. En inskription med Wahrendorffs namn finns i tornet.

Tegelgolv från Olshammars tegelbruk

Inredningen är i stort sett intakt från Wahrendorffs ombyggnation men det gjordes en ordentlig renovering invändigt mellan 1933–1934 av arkitekten K. Martin Westerberg. Då åtgärdades bland annat rötskador i timmerstommen och den äldre färgsättningen blev återställd. Golvet i koret och långhuset är av tegel som är slaget vid Olshammars tegelbruk. Taket är ett välvt brädtak. Bänkarna är slutna, en tidsenlig design från när kyrkan byggdes, men byggdes om något vid renoveringen 1933. Kyrkans första orgel, med sju stämmor, byggdes 1951 av Olof Hammarberg från Göteborg.

Bevarad altarpredikstol

Birgittakyrkan har en intakt altarpredikstol, som är väldigt ovanlig eftersom få av dem finns bevarade. Predikstolen är direkt placerad över koret, då man ville att prästens insatser skulle vara koncentrerat till koret. Det finns ett antal oljemålningar i kyrkan, bland annat tre målningar i grisaille på korväggen som är målade av den holländske konstnären Jacob de Wit 1736. Kyrkans äldsta föremål är glasmålningarna i fönstren som är daterade till 1624 och tillverkade i Riga. De är troligen från Erik Hands tid i Polen, där han var befälhavare över en svensk styrka i Gustav II Adolfs krig. Det är också Erik Hand som anses vara den som uppförde Birgittakyrkan 1620.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Hammars församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss