Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sommarro

Sommarro värdshus

Sommarro tillhör Örebroarnas klassiska utflyktsmål. Ett stenkast från stadskärnan kan man här ströva i ett omväxlande lövlandskap med gamla stengärdesgårdar och byggnader som minner om månghundraårig lokal historia. På krönet av sluttningarna finns karga urbergshällar med riktigt gamla tallar.

Tidigare kungsladugård

Området som idag är kulturreservat var på 1500-talet en del av en kungsladugård. Kungsladugården var kronans egendom och här producerades råvaror som mjölk och mjöl till Örebro slott. På 1600-talet, under drottning Kristinas tid, donerade kronan marken till staden. Området kom då att kallas donationsjorden.

På 1700-talet var området en del av ett Örebro stads södra skog och utmark, ett område på totalt mer än 500 hektar. 1773 styckades marken upp i mindre lotter som fördelades mellan stadens tomtägare. Staden var fortfarande ägare till marken, men de som tilldelades en lott fick nyttjanderätt.

Innan 1773 verkar det inte ha funnits någon bebyggelse i området. Efter att marken styckats upp började lotterna bebyggas. De som tilldelats en lott hörde till stadens borgare, vilket även kom att prägla en del av den nya bebyggelsen. Här finns exempel på vad som ibland kallats för landeri, vilket är en ståndsmässigt bebyggd jordbruksfastighet på donationsjord som tillhör staden. Till vissa landerier kunde även finnas tillhörande torpbebyggelse.

I slutet på 1800-talet återtog staden nyttjanderätten de lotter som delats ut, vilket ledde till utdragna processer. Därefter har skogen använts för friluftsliv och rekreation. En del av byggnaderna användes periodvis som sommarhem av frikyrkor i staden. 1916 uppfördes Vasakyrkans sommarhem, där kyrkan bedrev fritidsverksamhet på sommaren.

Gården Hagtorp med boningshus, drängstuga och ekonomibyggnader

Gården Hagtorp med bostadshus från ca 1885. På gården bodde släkten Vidlund under flera generationer. Idag är Hagtorp hembygdsgård för Adolfsbergs hembygdsförening.

Familjen Broms Sommarro

Skogsområdet Sommarro har fått sin namn från de marklotter som 1773 tilldelades rådman Johan Broms, som gav platsen dess namn. Den byggnad som idag är värdshus uppfördes under perioden 1775–1798.

Efter Johan Broms död togs gården över av sonen Carl Gustaf Broms, kommerseråd och riksdagsman, som lät anlägga trädgården och parken. Släkten Broms var en av Örebros främsta handelssläkter vid tiden kring sekelskiftet 1700–1800.

Templet i Sommarro

Sannolikt var det Carl Gustaf Broms som även lät uppföra paviljongen i form av ett nyklassicistiskt tempel. Det ursprungliga templet uppfördes troligen på 1830-talet. Templet förstördes i en brand 2010 men har därefter byggts upp igen som en rekonstruktion. Det nuvarande templet invigdes 2014.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss