Borgarhuset

Borgarhuset

Borgarhuset, även kallat Cajsa Wargs hus, är ett av Örebro läns äldsta hus och ett för Örebro unikt exempel på 1600- och
1700-talens borgarhus i stadsmiljö.

Borgarhuset är en röd, knuttimrad byggnad i två våningar. Huset låg ursprungligen på Kyrkogatan 4 och var en del av en större byggnad. Det byggdes troligen i slutet av 1600-talet av kokboksförfattarinnan Cajsa Wargs farfar, rådman Mården Warg. I början av 1700-talet ägdes det av Cajsas far och hon bodde i huset under sina första uppväxtår. Borgarhuset kallas därför också Cajsa Wargs hus.

Målningar från 1700-talet

Byggnaden innehåller fyra rum, ett mindre och ett större på varje våning. Borgarhuset var ett av de större husen i staden. Helgdagsstugan, som ligger på övervåningen användes till fest och vid besök av finare gäster. I vardagslag utnyttjades den som förrådsrum och kammaren intill användes som gästsovrum. I helgdagsstugan finns dekorationsmålningar från 1700-talet bevarade.

Flytten till Wadköping

När det nya Post- och telegrafhuset skulle byggas vid 1910-talets början flyttades Borgarhuset till Lars Bohms udde. På 1960-talet bildades kulturreservatet Wadköping. Stommarna i de hus som från början ingick i kulturreservatet kom i stor utsträckning från rivna örebrogårdar. I samband med att reservatet byggdes upp flyttades Borgarhuset ännu en gång och det fick sin nuvarande plats vid torget i Wadköping. Huset restaurerades senast 1995, då bland annat målningarna i övervåningen konserverades.

Ett av Örebros äldsta trähus

Borgarhuset är ett av Örebro läns äldsta trähus. Trots förändringar i samband med de båda flyttningarna har huset en mycket ålderdomlig karaktär. Målningarna i övre våningen har stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden är också intressant genom sin anknytning till Cajsa Warg.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Servering
  • Toalett

Fakta

Borgarhuset är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2000

Ägare: Örebro kommun

Byggnadsminnesbeslut Pdf, 65.3 kB.

Riksintresse
Byggnaden ingår i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).