Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Borgarhuset

Borgarhuset

Borgarhuset, även kallat Cajsa Wargs hus, är ett av Örebro läns äldsta hus och ett för Örebro unikt exempel på 1600- och 1700-talens borgarhus i stadsmiljö.

Borgarhuset är en röd, knuttimrad byggnad i två våningar. Huset låg ursprungligen på Kyrkogatan 4 och var en del av en större byggnad. Det byggdes troligen i slutet av 1600-talet av kokboksförfattarinnan Cajsa Wargs farfar, rådman Mården Warg. I början av 1700-talet ägdes det av Cajsas far och hon bodde i huset under sina första uppväxtår. Borgarhuset kallas därför också Cajsa Wargs hus.

Målningar från 1700-talet

Byggnaden innehåller fyra rum, ett mindre och ett större på varje våning. Borgarhuset var ett av de större husen i staden. Helgdagsstugan, som ligger på övervåningen användes till fest och vid besök av finare gäster. I vardagslag utnyttjades den som förrådsrum och kammaren intill användes som gästsovrum. I helgdagsstugan finns dekorationsmålningar från 1700-talet bevarade.

Flytten till Wadköping

När det nya Post- och telegrafhuset skulle byggas vid 1910-talets början flyttades Borgarhuset till Lars Bohms udde. På 1960-talet bildades kulturreservatet Wadköping. Stommarna i de hus som från början ingick i kulturreservatet kom i stor utsträckning från rivna örebrogårdar. I samband med att reservatet byggdes upp flyttades Borgarhuset ännu en gång och det fick sin nuvarande plats vid torget i Wadköping. Huset restaurerades senast 1995, då bland annat målningarna i övervåningen konserverades.

Ett av Örebros äldsta trähus

Borgarhuset är ett av Örebro läns äldsta trähus. Trots förändringar i samband med de båda flyttningarna har huset en mycket ålderdomlig karaktär. Målningarna i övre våningen har stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden är också intressant genom sin anknytning till Cajsa Warg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Borgarhuset är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2000.

Ägare: Örebro kommun.

Riksintresse:
Byggnaden ingår i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Borgarhuset i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss