Hästhagen

Hästhagen

Hästhagen är ett friluftsområde vid Svartån i Örebro, strax öster om Karlslund. Här finns ett stort område med fornåkrar. De bildar ett böljande landskap, med vågor på land som en direkt fortsättning på Svartåns vatten.

Åkrar från 1500-talet

Fornåkrarna i Hästhagen är av en form som brukar kallas ryggade åkrar. De har uppstått genom att åkrarna alltid plöjts åt samma håll. Det har med tiden gjort att jorden samlats i höjdryggar med jämna mellanrum. Kanske var detta ett medvetet sätt att försäkra sig om skörd vid både torra och blöta år. Bruket att rygga åkrar har pågått från medeltid fram till 1700-talet. Hästhagens fornåkrar är troligen från 1500-talet men det är osäkert när de togs ur bruk, kanske redan under 1600-talet.

Ovanligt många ryggade åkrar

Det finns idag ett 70-tal ryggar bevarade i Häshagen, vilket gör det i ett av Sveriges största områden av detta slag. Idag är de gamla åkrarna grästäckta och ingår i friluftsområdet Hästhagen med bland annat minigolf, frisbeegolf, camping och kanotuthyrning. Strax intill Hästhagen ligger Rosta gärde med fotbollsplaner.

Kontakt

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Rastplats
  • Servering
  • Tillgänglighet

Fakta

Fornlämningsnr: Örebro 73:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Hästhagen är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning

Riksintresse
Hästhagen ingår i området av riksintresse för kulturmiljövården, Karlslund,
T 19.

Kulturreservat
Hästhagen ingår i kulturreservatet Karlslund. Det är ett kommunalt kulturreservat. Beskrivning av kulturreservatet Karlslund på Örebro kommuns webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.