Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Före detta Stabsbyggnaden och ridhuset

Den före detta Stabsbyggnaden och ridhuset är fina exempel på låg stenhusbebyggelse som ersatte den gamla trästaden i Örebro. Byggnaderna är minnen från den militära verksamheten som under större delen av 1800-talet fanns i centrala Örebro.

Örebros stadsarkitekt

Stabsbyggnaden och ridhuset byggdes under åren 1861-1862. Dåvarande stadsarkitekt Fridolf Wijnbladh fick uppdraget att rita ridhuset. Troligt är att han även ritat stabsbyggnaden. Wijnbladh använde ofta klassicerande stilar, vilket både stabsbyggnaden och ridhuset har. Stabsbyggnadens stil kallas nyrenässans, ridhuset har en medeltidsinspirerad stil. Wijnbladh var stadsarkitekt i Örebro mellan åren 1854-1872. Han ritade många byggnader efter stadsbranden i Örebro 1854. Bland annat rådhuset, Stora hotellet och Örebro teater.

Stabsbyggnaden

Stabsbyggnadens byggmästare var A W Swensson och byggnaden användes ursprungligen som expeditionslokal och officersmäss för husarerna. Byggnaden har använts som kanslihus, bostad för sekundchefen, stabsbyggnad för Örebro försvarsområde och Bergslagens militära områdesstab. Under 1980- och 1990-talen avvecklades en stor del av militärens verksamhet i Örebro. Byggnaden blev kommunalt ägd 1984. Idag är byggnaden privatägd och används som kontor.

Ridhuset

Ridhuset byggdes om redan 1895 för att användas som infanterivolontärskola och exercishus. 1957 blev byggnaden ett bollhus för bollspel för Karolinska skolan. Ridhuset används idag som idrottshus för Karolinska skolan. Ridhuset och Stabsbyggnaden binds samman av en mur längs Slottsgatan. En mur som har samma utformning som Ridhuset.

Ridhuset

Ridhuset mot Slottsgatan

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Före detta Stabsbyggnaden och ridhuset är skyddade som byggnadsminnen.

Skyddat år: 2002 och 2016

Ägare: Privat

Riksintresse: Byggnaderna ligger i den del av centrala Örebro som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Övrigt : Observera och respektera att byggnaderna är privatägda och inte öppna för allmänheten.

Före detta 
Stabsbyggnaden i 
Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Ridhuset i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss