Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Domarbacken – Vilsta ör

Domarbacken - vilsta ör

Domarbacken, Vilsta ör samt ett tredje gravfält finns inom Ekåsens naturreservat. Två av gravfälten har tyngdpunkten i äldre järnåldern medan ett hör hemma i yngre järnåldern.

Domarbacken

Det största gravfältet inom Ekåsens naturreservat är Domarbacken. Det består av cirka 90 gravar. Den övervägande delen, cirka 60 stycken, är runda stensättningar. Sedan finns det kvadratiska, rektangulära, eventuellt en tresidig och flera resta stenar. Det finns även ett tiotal klumpstenar utspridda över gravfältet. Gravarna har olika storlekar, en del av dem har kantkedjor, en del har mittstenar och några har mittgropar.

Vilsta ör

Vilsta ör är det gravfältet som ligger längst ner i söder inom Ekåsens naturreservat. Det består av ett 50-tal gravar. Ungefär tio av dessa är högar och resterande är lägre, rundade stensättningar. Vilsta ör är det yngsta gravfältet och det hör också hemma i yngre järnåldern.

Äldsta gravfältet i nordöst

Det minsta men också det troligen äldsta gravfältet ligger i naturreservatets nordöstra del. Det består av ca 25 gravar där 21 stycken är runda stensättningar och fyra är resta stenar. Flera av stensättningarna är mycket flacka och en del har tydliga kantkedjor. Vissa är så stora som upp till 12 meter i diameter. Norr om gravfältet finns två hålvägar som skapats av människor och djur som under lång tid nött ner marken. Vägen syns då som en skålad ränna i marken.

Fångstgrop - varggrop

Tillbaka i södra delen och strax öster om Domarbacken och Vilsta ör ligger en fångstgrop. Gropen är kvadratisk och där sägs det att man har fångat vargar. Fångstgropar är en gammal jaktmetod som använts sedan stenåldern. Jakt med fångstgrop förbjöds i mitten på 1800-talet.

Ekåsens naturreservat

Ekåsens naturreservat ligger i ett av Närkeslättens drumlinlandskap. Utsikten från drumlinerna är vacker och det växer många jätteekar på kullarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Fornlämningsnr: Hackvad 23, 30, 31 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antal gravar: Domarbacken cirka 90 gravar, Vilsta ör cirka 50 gravar samt det nordöstra gravfältet cirka 25 gravar

Gravtyp: Högar, stensättningar både runda, kvadratiska och rektangulära samt resta stenar

Tidsålder: Järnålder (500 före Kristi födelse – 1050 efter Kristi födelse) det nordöstra gravfältet är det äldsta och Vilsta ör är det yngsta.

Fornlämning: Gravfälten är fornlämningar och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse: Gravfälten ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården, Drumlinområdet, T 10.

Naturreservat: Gravfälten ligger inom Ekåsens naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss