Domarbacken - Vilsta ör

Domarbacken - vilsta ör

Domarbacken, Vilsta ör samt ett tredje gravfält finns inom Ekåsens naturreservat. Två av gravfälten har tyngdpunkten i äldre järnåldern medan ett hör hemma i yngre järnåldern.

Domarbacken

Det största gravfältet inom Ekåsens naturreservat är Domarbacken. Det består av ca 90 gravar. Den övervägande delen, ca 60 stycken, är runda stensättningar. Sedan finns det kvadratiska, rektangulära, eventuellt en tresidig och flera resta stenar. Det finns även ett tiotal klumpstenar utspridda över gravfältet. Gravarna har olika storlekar, en del av dem har kantkedjor, en del har mittstenar och några har mittgropar.

Vilsta ör

Vilsta ör är det gravfältet som ligger längst ner i söder inom Ekåsens naturreservat. Det består av ett 50-tal gravar. Ungefär tio av dessa är högar och resterande är lägre, rundade stensättningar. Vilsta ör är det yngsta gravfältet och det hör också hemma i yngre järnåldern.

Äldsta gravfältet i nordöst

Det minsta men också det troligen äldsta gravfältet ligger i naturreservatets nordöstra del. Det består av ca 25 gravar där 21 stycken är runda stensättningar och fyra är resta stenar. Flera av stensättningarna är mycket flacka och en del har tydliga kantkedjor. Vissa är så stora som upp till 12 meter i diameter. Norr om gravfältet finns två hålvägar som skapats av människor och djur som under lång tid nött ner marken. Vägen syns då som en skålad ränna i marken.

Fångstgrop - varggrop

Tillbaka i södra delen och strax öster om Domarbacken och Vilsta ör ligger en fångstgrop. Gropen är kvadratisk och där sägs det att man har fångat vargar.

Ekåsens naturreservat

Ekåsens naturreservat ligger i ett av Närkeslättens drumlinlandskap. Utsikten från drumlinerna är vacker och det växer många jätteekar på kullarna.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Kontakta oss

Fornlämningsnr: Hackvad 23, 30, 31 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Antal gravar: Domarbacken ca 90 gravar, Vilsta ör ca 50 gravar samt det nordöstra gravfältet ca 25 gravar

Gravtyp: Högar, stensättningar både runda, kvadratiskt och rektangulära samt resta stenar

Tidsålder: järnålder (500 före Kristi födelse – 1050 efter Kristi födelse) det nordöstra gravfältet är det äldsta och Vilsta ör är det yngsta.

Fornlämning
Gravfälten är fornlämningar och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Gravfälten ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården, Drumlinområdet, T 10.

Naturreservat
Gravfälten ligger inom Ekåsens naturreservat