Karlslund

Karlslunds herrgård

I Karlslund möter besökaren en kulturskatt av äldre byggnader och spår av många verksamheter som var kopplade till kraften i de brusande forsarna.

Området utgör en mix av välskötta parkområden, vackra byggnader med små trädgårdar, beteshagar, vilda skogspartier, alléer och Svartån som den livgivande pulsådern. Många växter och djur trivs i det omväxlande vattenlandskapet. 

Herrgården

Huvudbyggnaden byggdes år 1804–1807, troligen efter ritningar av arkitekt Johan Gustaf Forsgren. Byggnaden uppfördes i tre våningar: en källare med kök och ekonomiutrymmen, bottenvåning som var familjens bostad och en övervåning som skulle bli paradvåning.

Genom årens lopp har olika ägare satt sin prägel på byggnaden. Vid en renovering 1819 smyckades rummen med dekorativa ornament i gips och trä, samtidigt fick salongen en handtryckt tapet med motiv som föreställer fyra viktiga hamnar i Frankrike. Tapeten är daterad till år 1800 och hör till de äldsta bevarade tapeterna på rulle i Sverige.

Herrgårdens sista privata ägare var familjen Dieden, som införde moderniteter som elektrisk belysning och vattentoalett. Det sägs att den första glödlampan i Sverige tändes på Karlslund år 1886 och i början av 1900-talet var gården under en tid den mest elektrifierade gården i landet. 1938 fick herrgården sin första vattentoalett, vilket på den tiden ännu inte var vanligt förekommande.

Damm med vattenspegel

Området har ett omväxlande vattenlandskap med både brusande forsar och dammar med stilla vattenspegel.

Herrgårdsmiljö med spännande industrihistoria

På promenadavstånd från huvudbyggnaden finns förklaringen till att Karlslund tidigt fick elektrisk belysning – kraftstationen från år 1897. Theodore Dieden sägs ha varit en uppfinningsrik person och det var han som lät uppföra kraftstationen, som är en av de första vattendrivna kraftstationerna i landet. Tack vare den hade gården tidigt tillgång elektricitet för att driva maskiner, sågverk och slipstenar, för uppvärmning och belysning i växthus, med mera.

I närhet till kraftstationen ligger Karlslunds kvarn som idag inhyser museet Tekniska kvarnen. Kvarnen uppfördes 1882 men brann ner bara några år senare,1889. Kvarnen byggdes dock upp igen samma år och fick då sitt nuvarande utseende.

Det här är dock inte den första kvarnen i området. Den första kända kvarnen vid forsen i Svartån anlades i slutet på 1400-talet. Här finns idag den så kallade Norra kvarnen som tillhört Karlslund sedan slutet på 1600-talet. Norra kvarnen fick sitt nuvarande utseende på 1770-talet. Kvarnen har inte bara använts till att mala mjöl, här har även funnits skinn-, vadmals- och benstamp. Benstampen för att krossa ben från slaktdjur till benmjöl, som sedan användes för att gödsla åkrarna.

Nära kraftstationen och tekniska kvarnen ligger även en magasinsbyggnad från 1888, uppförd i tegel tillverkat på Karlslunds eget tegelbruk. I magasinet förvarades och rensades säd som skulle malas i kvarnen.

Läs mer om de olika byggnaderna på Örebro kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Mejeriet på Karlslund

Mejeriet. Byggnaden uppfördes på 1830-talet som brygghus. Därefter har byggnaden inhyst bland annat mejeri, kyrksal, skola och tvättstuga.

De ryggade åkrarna i Hästhagen

Fornåkrarna i Hästhagen

En del av kulturreservatet utgörs av Hästhagen, ett fornlämningsområde med spår efter äldre odlingar i form av så kallade ryggade åkrar.

Mer information om de ryggade åkrarna i Hästhagen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Kommunalt kulturreservat: Karlslund är ett kommunalt kulturreservat.

Läs mer om kulturreservatet på Örebro kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Riksintresse:
Karlslunds herrgårdsmiljö är ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Karlslund
(T 19).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss