Karlslund

I Karlslund möter besökaren en kulturskatt av äldre byggnader och spår av många verksamheter som var kopplade till kraften i de brusande forsarna. Många växter och djur trivs i det omväxlande vattenlandskapet. Området utgör en mix av välskötta parkområden, vackra byggnader med små trädgårdar, beteshagar, vilda skogspartier, alléer och Svartån som den livgivande pulsådern.

Karlslund är ett kommunalt kulturreservat. Mer information om kulturreservatet hittar du på Örebro kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De ryggade åkrarna i Hästhagen

En del av kulturreservatet utgörs av Hästhagen, ett fornlämningsområde med spår efter äldre odlingar i form av så kallade ryggade åkrar.

Mer information om de ryggade åkrarna i Hästhagen

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Servering
  • Toalett