• Eldningsförbud i hela Örebro län

    Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pumpen på Våghustorget

Foto på pumpen på ett snöigt Våghustorget i riktning mot Krämaren, folk i rörelse.

På våghustorget i Örebro ligger stadens enda bevarade vattenpost. Ett pumphus i sten som byggdes år 1872 efter ritningar av arkitekten Adolf Kjellström.

Pumphuset på Våghustorget markerar en naturlig vattenkälla som har försett många hushåll i södra Örebro med vatten. De som inte hade egna brunnar på sin gård gick hit för att hämta sitt vatten. Våghustorget har även tidvis kallats för Pumpkälltorget, eftersom det funnits en källa med pump på torget under en lång tid. Pumpen användes ända fram till 1888 då den första vattenledningen drogs till Södra vattentornet. Därefter sattes det upp pumpliknande vattenposter på de ställen källorna tidigare funnits.

Inspirerad av engelsk byggnadskonst

Pumphuset över källan byggdes 1872 efter ritningar av Adolf Kjellström, en man som var djup engagerad i stadens byggnadsfrågor och tekniska försörjning. Byggnadsstilen är inspirerad av engelsk nygotik och byggnaden har en sockel av granit och fasader av kalksten från Närke. Just natursten och den nygotiska stilen är något som var typiskt för Adolf Kjellström. Han var väl förtrogen med engelsk byggnadskonst och byggde upp en unik kunskap om byggandet med natursten inom dåtidens Sverige. I Örebro finns det flera byggnader uppförda av Kjellström. Exempel är hans egen bostad på Nygatan 51, Olaus Petrikyrkan och renoveringen av Nikolai kyrkan.

Den lilla byggnaden har ett åttkantigt tälttak av kalkstensplattor som kröns av en liten skulptur i koppar, i form av en blomma med flikiga blad. Pumphuset har två pumparmar i järn och två vattenutkastare i koppar. Vattenutkastarnas fästen i järn är utformade som blomblad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Pumpen på Våghustorget är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2000

Ägare: Örebro kommun

Riksintresse:
Pumphuset ligger i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Pumpen på Våghustorget i Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt