Älvestakullarna

Älvestakullarna

Älvestakullarna är ett litet gårdsgravfält som rymmer 40 synliga gravar.

Gravfält från yngre järnåldern

Gravfältet vid Älvesta innehåller gravar av olika gravtyper. De är alla från yngre järnåldern, ca 1000–1500 år gamla. De tydligaste gravarna är de stora gravhögarna som ligger som små kullar bland träden. Det finns även mindre gravar som syns som rundade upphöjningar, de kallas stensättningar.

Inga av gravarna är undersökta av arkeologer. Gravfältet har hört till en by eller gård som legat i närheten.

För 1000 år sedan infördes kristendomen i Sverige och då skapades gemensamma begravningsplatser. Det innebar att man slutade att använda de gamla forntida gårdsgravfälten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Fornlämningsnr: Kumla 3:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antal gravar: ca 40 synliga gravar

Gravtyp: Högar och stensättningar

Tidsålder: Yngre järnåldern (400 –1050 efter Kristi födelse)

Fornlämning
Älvestakullarna är en fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss