Älvestakullarna

Älvestakullarna

Älvestakullarna är ett litet gårdsgravfält som rymmer 40 synliga gravar.

Gravfält från yngre järnåldern

Gravfältet vid Älvesta innehåller gravar av olika gravtyper. De är alla från yngre järnåldern ca 1000-1500 år gamla. De tydligaste gravarna är de stora gravhögarna som ligger som små kullar bland träden. Det finns även mindre gravar som syns som rundade upphöjningar, de kallas stensättningar.

Inga av gravarna är undersökta av arkeologer. Gravfältet har hört till en by eller gård som legat i närheten.

För 1000 år sedan infördes kristendomen i Sverige och då skapades gemensamma begravningsplatser. Det innebar att man slutade att använda de gamla forntida gårdsgravfälten.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Fornlämningsnr: Kumla 3:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antal gravar: ca 40 synliga gravar

Gravtyp: Högar och stensättningar

Tidsålder: Yngre järnåldern(400 – 1050 efter Kristi födelse)

Fornlämning
Älvestakullarna är en fornlämning och skyddas av kulturmijölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.