Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Österhammars kanal

Östhammars kanal

Österhammars kanal är ett påtagligt minne efter det sena 1800-talets många och stora ansträngningar för att vinna mer odlingsbar mark. Den bitvis stensatta kanalen kom till i samband med en sjösänkning av Finnåkerssjön.

Kanaler har byggts av flera olika anledningar genom historien. För transporter, för att leda vatten till vattenhjul eller elektriska generatorer, för bevattning eller för att torrlägga mark. Österhammars kanal tillkom i samband med sänkningen av Finnåkersjön under åren 1888-1892. Den bitvis stensatta kanalen består av Ässingeåns övre del, från nuvarande Österhammarssjön till dammluckan vid före detta Österhammars bruk. Dammluckan renoverades av sjösänkningsföretaget 1995. Cirka 400 meter av kanalen har stensatta kanter. Under åren 2004-2007 har skador på kanalens stenskodda kanter åtgärdats med stöd av Länsstyrelsens kulturmiljöbidrag.

Tiden då sjöar försvann

Ett stort antal sjösänkningar utfördes i Sverige under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Sjösänkningarna förändrade landskapet på ett genomgripande sätt. I Örebro län genomfördes ca 650 torrläggningsföretag. De flesta på Närkeslätten, något som gjort området extremt sjöfattigt. Orsaken till sjösänkningarna var att vinna ny jordbruksmark. De gamla sjöbottnarna och omkringliggande sankmarker odlades upp som åker eller blev bättre ängs- eller betesmarker.

Sänkningen av Finnåkerssjön

Redan 1853 slog Kungliga Svea hovrätt fast att Finnåkerssjön skulle få sänkas. Men domen omprövades och det tog många år innan alla inblandade var överens. En viktig fråga var om vattnet skulle räcka för att driva de verksamheter (hamrar, kvarn, tröskverk med mera) som fanns nedströms i Ässingeån vid Åbyhammar och Ekebyhammar. Men också utrivningen av tegelbruk, kvarn och såg vid Österhammars bruk som var nödvändig för att sjösänkningen skulle få tillräcklig effekt.

Först 1888 påbörjades arbetet med sjösänkningen. Genom kanalgrävning, bergssprängning och rivning av verksamheterna vid Österhammars bruk sänktes Finnåkerssjön slutligen med 8 fot (2,3 meter). En stor mängd av den sten som sprängdes bort användes för att stensätta kanalens kanter. De cirka 200 hektar mark som vanns vid sänkningen har främst använts som betesmark. Vid Finnåker vallades år 1934 delar av sjösänkningsjordarna in och kunde därefter odlas upp som åker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Riksintresse
Österhammars kanal ingår i ett område av riksintresse för naturvården, Österhammarssjön och Finnåkerssjön.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss