Torshögen

Torshögen

Torshögen är namnet på en av Närkes största järnåldershögar som idag ligger precis intill en trevägskorsning i Hardemo socken.

Torshögen är en av Närkes största gravhögar. Graven som är från järnåldern mäter idag ca 15 meter i diameter och är ca 3 meter hög och den sluttar kraftigt åt söder. Nordöst om den större högen finns ytterligare en hög som är lite mindre. Båda är något skadade av grustäkt.

Milstolpar

Strax söder om högarna finns en av länets milstolpar. Just denna sattes upp 1781 och gjord i kalksten. Tyvärr är den skadad.

Milstolparna har sitt ursprung i 1649 års gästgiveriförordning och kom till för att kunna mäta avstånd och på så sätt kunna ge rätt ersättning vid skjuts. Allmogen var då skyldig att skjutsa kronans män när de skulle ut i landet.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Fornlämningsnr: Hardemo 73, 74 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Graven och milstolpen är fornlämningar och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Graven och milstolpen ligger inom Drumlinområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården (T 10).