Båthuset på Skagersholm

Båthuset på Skagersholm

På bruksherrgården Skagersholm ligger ett ovanligt båthus i funkisstil. Det byggdes vid på en udde i sjön Skagern under 1930-talet och på övervåningen inreddes en ateljé åt konstnären Frans Timén.

Båthuset på Järnudden

Vid Västerängsviken i sjön Skagern byggdes under 1930-talet ett båthus i två våningar. Det exakta byggåret är okänt. Det byggdes på resterna av den pir som under brukstiden användes för utskeppning av järn, senare vid timmerflottning. Huset vilar på två sidor på piren, på de andra två sidorna på stenplintar. Den välbyggda konstruktionen har stått emot is och vatten förvånansvärt väl genom åren.

En byggnad i funkisstil

Även om byggnaden har en traditionell konstruktion, med sadeltak och stomme i regelverk, finns tydliga drag av tidens modernistiska arkitekturstil, funktionalismen. Taket är täckt med eternitplattor, ett material som fick sitt genombrott i samband med Stockholmsutställningen år 1930. Eterniten motsvarade funktionalismens önskan om att finna nya material med en ett tydligt uttryck av lätthet. Även fönstrens form och placering har tydliga funktionalistiska drag. Fönstren är tätspröjsade och var ursprungligen målade i engelskt rött. Fasaden är klädd med locklistpanel och hade från början en ockragul färgkulör.

Konstnärsateljé

Båthusets bottenvåning består av en brygga och förvaringsutrymmen för båtar. Övervåningen består av en ateljé som inreddes åt konstnären Frans Timén. Han var en av 1900-talets väletablerade konstnärer och levde en stor del av sitt liv i Örebro. Han är representerad på många svenska konstmuseer (bland annat på länsmuseet i Örebro och i Karlskoga konsthall) och blev 1949 ledamot av Konstakademien. Frans var nära vän med dåvarande fastighetsägaren på Skagersholm, Gunnar W Andersson. Skagersholm kom därför att bli något av en fast punkt i Frans Timéns liv. Han bodde under en tid i en av gårdens flyglar och återkom ofta som sommargäst. Sedan båthuset uppfördes fick han fritt disponera dess övervåning som ateljé. Ateljén är mycket enkel. Rummets väggar består av den synliga regelkonstruktionen, vilket ger ett ”somrigt” intryck. Mot norr vetter ett stort gavelfönster med storslagen utsikt över Skagern. I övervåningen finns även en bastu.

Skagersholms bruk

Gården Skagersholm bildades under början av 1600-talet, då Conrad von Falkenberg (även ägare av Trystorp) köpte upp och slog samman fyra mindre gårdar på platsen. Ett bruk med smedjor och hamrar byggdes under århundradets senare del upp av sonen Henrik Falkenberg. Skagersholm blev under 1800-talet Västergötlands största bruk, innan det lades ner på 1870-talet. Olika verksamheter har därefter funnits på gården, från tegelbruk och träoljefabrik till räv- och minkfarm. Många olika ägare har passerat, under en tid ägdes gården av Kooperativa förbundet, KF. Under tiden då båthuset byggdes ägdes gården av affärsmannen Gunnar W Andersson.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Båthuset på Skagersholm är skyddat som byggnadsminne

Skyddat år: 2010

Ägare: Privat

Tänk på: Fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.