Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Askersunds landskyrka

Askersunds landskyrka

Askersunds landskyrka från 1664–1670 är länets bästa exempel på stormaktstidens storslagna byggande. Kyrkan ersatte en medeltida träkyrka som förstördes några år tidigare av brand. Kyrkan var länge sammankopplad med familjen Oxenstierna-Soop vid Stjärnsund.

Askersund

Askersund fick sina stadsprivilegier 1643 men ända sedan medeltiden fanns på platsen både marknadsplats och en kyrka. När staden Askersund bildades kom den befintliga kyrkan att ligga utanför stadsgränsen, varför en ny kyrka snart uppfördes inom stadens område. Nuvarande stadskyrkan, Sofia Magdalena, uppfördes år 1778–80 sedan den äldre brunnit ner några år tidigare.

Askersunds stadskyrka

Familjen Oxenstierna-Soop

Askersunds landskyrka ligger vackert på en höjd ovanför Vättern, strax utanför Askersunds stadskärna. Nuvarande landskyrkans historia är starkt sammankopplad med familjen Oxenstierna-Soop, som 1637 anlade säteriet Stjärnsund några kilometer söder om Askersund. När den medeltida träkyrkan förstördes av brand, bekostade familjen Oxenstierna-Soop uppförandet av en ny kyrka, som stod färdig 1670. Familjen hade sedan under lång tid patronatsrätt till kyrkan, vilket bland annat innebar att de kunde utse församlingens präst.

Kyrktornet och stigluckan

Byggd av tegel från Stjärnsund

Kyrkan är byggd i tegel i renässansstil och tidig barockstil med taket huvudsakligen täckt av spån. Ritningarna till kyrkan utfördes sannolikt av Jean de la Vallé med bidrag av Erik Dahlberg, vilka båda tillhörde tidens främsta arkitekter. Teglet till kyrkan tillverkades vid Stjärnsund. Från början var kyrkan rödfärgad med vitmålade fogar, något vi idag endast kan se spår efter.

Samtida med kyrkan är även den murade stigluckan (kyrkogårdsgrind) i väster samt invändigt altaruppsatsen, predikstolen och orgelfasaden.

Stjärnsunds slott

Välbevarat gravkor

Den del av kyrkan som ofta uppmärksammas är det åttkantiga Oxenstiernska-Soopska gravkoret i öster, rikt dekorerat med bland annat vapensköldar och dödskallar. Gravkoret berättar på ett tydligt sätt om 1600-talets bördsstolthet och begravningsskick hos samhällets förmögna.

Detalj av det Oxenstiernska-Soopska gravkoret

Detalj av det Oxenstiernska-Soopska gravkoret.

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum, 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Askersund-Hammars församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Kyrkomiljön ingår i det område av riksintresse för kulturmiljövården som omfattar centrala Askersund (T 4a).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss