Rudbecksskolan

Rudbecksskolan, kallad Borgen, är en byggnad som präglas av Adolf Kjellströms intresse för nygotik och äkta stenmaterial.

Tekniska skolan

I Örebro bestämde man 1853 att starta en teknisk elementarskola om man fick anslag från staten. Drivande var kontraktsprosten Gustaf Wilhelm Gumaelius, som även satt i riksdagen. Gumaelius var engagerad i skolan och ligger bakom flera skolprojekt i Örebro under senare delen av 1800-talet. Stadsarkitekt Fridolf Wijnbladh presenterade 1856 en byggnad som skulle innehålla rådhus och teknisk skola. Tekniska skolans lokaler var klara 1861. Skolan fanns kvar i Rådhuset till början av 1900-talet. 1896 bestämdes att bygga en ny skolbyggnad för den tekniska elementarskolan. Arkitekten var Ludvig Peterson. Byggnaden stod klar 1901 och invigdes av kung Oscar II. Skolbyggnaden har byggts ut under 1930-, 1950- och 1960-talen och skolan har idag en annan inriktning.

Arkitekterna och stilen

Arkitekt Ludvig Peterson (1853–1931) signerade ritningarna till skolbyggnaden. Han arbetade med kollegorna Ture Stenberg och Magnus Dahlander som var Örebros stadsarkitekt 1899–1914. Den person som påverkade byggnaden mest var en av skolans lärare, lektor Adolf Kjellström (1834–1932). Kjellström var inte utbildad arkitekt men lärare i arkitektur och byggnadskonst. Han påverkade arkitekturens utveckling i landet med sin kunskap. Byggnaden är inspirerad av engelsk gotik och har fasader av kalksten, vilket är typiskt Kjellström. Hans sista byggnad i Örebro var Olaus Petri kyrka som invigdes 1912. Kjellström gjorde flera restaureringsarbeten. Ett av projekten var Nikolai kyrka i Örebro. Han var även inblandad i restaureringen av Örebro slott. Under 1870-talet byggde Kjellström en egen villa i Örebro med fasader av kalksten.

Kända elever

Bland elever som gått på Rudbecksskolan kan nämnas Sven Wingquist (1876–1953) som låg bakom det svenska kullagret och grundade SKF Svenska Kullagerfabriken. Även Gustaf Eriksson (1859–1922) som konstruerade de första bilarna som kom att bli Scania-Vabis. Sist men inte minst Gustaf Larsson (1887–1968) som var en av grundarna till AB Volvo.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Rudbecksskolan är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2017

Ägare: Örebroporten Fastigheter AB

Riksintresse: Byggnaden ingår i den del av centrala Örebro som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Örebro (T 20).

Rudbecksskolan i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Hitta hit

Rudbecksskolan ligger vid korsningen Kungsgatan/Rudbecksgatan nära Våghustorget i centrala Örebro.

Andra byggnader präglade av Adolf Kjellström

Adolf Kjellströms villa

Nikolai kyrka

Olaus Petri kyrka

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss