Före detta Spruthuset

Före detta Spruthuset

Det gamla spruthuset i Nora är ett viktigt dokument över stadens äldre brandförsvar. Den byggdes 1869 för att inrymma stadens brandredskap.

Nora stad

Nora hör tillsammans med Eksjö och Hjo till Sveriges bäst bevarade äldre trästäder med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Nora utvecklades tidigt till en handelsplats för järn och andra varor. Kyrkbyn Nora fick stadsrättigheter år 1643. Året efter fick den nya staden sin första stadsplan, utformad i barockens karakteristiska rutnätsform.

Staden växer fram efter branden

En stadsbrand år 1731 ödelade praktiskt taget hela staden. Innevånarna började omedelbart bygga upp sin stad igen. Den nya stadsplan som fastställdes 1733 hade anpassats till den bebyggelse som redan vuxit fram. Gårdarna och byggnaderna från denna tid utgör fortfarande kärnan i Noras äldre bebyggelse.

Spruthuset

Det fd Spruthuset byggdes 1869 i tegel med vitputsade fasader i klassicerande stil. Byggnaden fungerade som brandstation fram till 1943, då den nya brandstationen byggdes (på platsen för nuvarande Nora församlingshem). Byggnaden kom därefter att användas som vagnsbod för det närliggande åkeriet. Den välbevarade byggnaden är ett värdefullt dokument över sin tids brandförsvar i en svensk småstad.

Spruthuset idag

Spruthuset ägs sedan början av 2000-talet av Arktis Arkitekter AB, ett företag som startades 1996 av Helena och Peter Ljungné. Arktis har tidigare haft sitt kontor på det gamla I 3 området i Örebro, men har nu flyttat verksamheten till det nyligen ombyggda Spruthuset. Helena och Peter bor i grannfastigheten, Åkaregården, som också är byggnadsminne.

Från utsidan ser man inte mycket av ombyggnaden, förutom att en port mot gatan numera står välkomnande öppen och via ett nytt glasparti leder in besökaren i det nya kontoret. Men invändigt är skillnaden större, den tidigare mörka interiören har förvandlats en ljus och rymlig arbetslokal där rummets karaktär utnyttjats för att skapa en ny interiör med identitet och spänning. Spruthuset i Nora är ett intressant exempel på hur ett byggnadsminne byggts om och getts en ny funktion och där kulturhistorien blir en tillgång för dagens verksamhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Det före detta Spruthuset är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2003

Ägare: Privatägd

Riksintresse:
Byggnaden ligger i den del av centrala Nora som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Nora (T 33).

Före detta 
spruthuset i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss