Ödeby kyrka

Ödeby kyrka

Ödeby kyrka har sitt ursprung i medeltiden. Den ligger uppe på åsen på en ö i sjön Väringen och ganska nära, söder om kyrkan ligger Kägleholms slottsruin. Kyrkan är både utvändigt och invändigt mycket välbevarad och kyrkan är en bra representant för stormaktstidens barock. Särskilt spännande är det rikt skulpterade altarskåpet från omkring 1500.

Ödeby kyrka har medeltida ursprung och kan kopplas samman med frälsegodset Tuna som sedan bytte namn till Kägleholm. Förmodligen byggdes kyrkan under 1100-talet eller i början av 1200-talet. Då var kyrkan smalare och när man något senare byggde tornet är det i stil med de typiska tidigmedeltida närketorn med avtrappat murliv uppåt. Under medeltiden kom kyrkan att byggas om några gånger och färgspår på tornet avslöjar att kyrkan var mörkröd med vitmålade fogar.

Magnus Gabriel De la Gardie

Rikskansler Magnus Gabriel De la Gardie ärvde 1674 Kägleholm och på hans initiativ påbörjades ombyggnationer av godset i syfte att det skulle bli ett större slott. Även Ödeby kyrka kom så småningom att omfattas av De la Gardies byggande. Nästan hela kyrkan raserades och det var endast tornet som behölls. Den nya kyrkan byggdes i medeltida stil med rektangulärt långhus och tresidigt avslutat korparti med sakristia i norr.

Den utbyggda sydportalen med dekor i sandsten präglas av den arkitekturstil som kallas barocken. Även västportalen i tornet som har en minnestavla i sandsten hör hemma i denna stil. Taket var länge klätt med spån men sedan 1957 har kyrkan ett koppartak. Även kyrkans fasadfärg har varierat genom tiden men idag är kyrkan vitputsad.

Välbevarad - både utvändigt och invändigt

Både exteriör och interiör är mycket välbevarad och kyrkan är sedan ombyggnationen på 1600-talet en av de minst förändrade kyrkorna i länet. Kyrkan har väldigt rika och värdefulla inventarier. Det finns mycket konst som skänkts av bland annat De la Gardie. De la Gardie ägde vid den tiden många slott och när reduktionen gick över landet för att plocka gods och rikedomar från adeln till kungen så förlorade han till stor del sina rikedomar. Han har förmodligen räddat undan en del genom att skänka en del av sina rikedomar till kyrkan.

Altarskåp och ost-altare

Ödeby kyrka har ett unikt altarskåp som är från omkring 1500 och det har ett ursprung i Flandern. Den fyrkantiga altarringen från 1680 utgör en av länets äldsta och även den slutna bänkinredningen är till stor del ursprunglig. Förutom ett intressant altarskåp så har Ödeby kyrka också ett ost-altare från 1683. På denna typ av altare placerades ostkakor och andra gåvor vid dop, kyrktagningar och begravningar. Altartypen är känd i landet men i Ödeby kyrka finns det enda bevarade.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Strängnäs stift

Församling: Glanshammars församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).

Riksintresse
Kyrkomiljön ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Kägleholm (T 51).