Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Åkaregården

Åkaregåden i Nora

Åkaregården i Nora ligger alldeles vid torget och är en typisk gårdsmiljö för svenska småstäder från 1700- och 1800-talen. Den kringbyggda gården är ovanligt välbevarad, med bostadshus ut mot gatan och ekonomibyggnader inne på gården. Under en stor del av 1900-talet fanns här ett åkeri.

En välbevarad gårdsmiljö

Åkaregården i Nora är en ovanligt välbevarad stadsgård med rötter i Noras äldsta dokumenterade bebyggelsehistoria. Den är också typisk för bebyggelsemiljön i svenska småstäder från 1700- och 1800-talet. Gårdsstrukturen med bostadshus mot gatan, ekonomibyggnader och enklare bostäder med ingång från gården är bevarad i oförändrat skick. Den ålderdomliga karaktären förstärks också av den kullerstensbelagda gården.

Gustafssons åkeri

En rad olika hyresgäster och verksamheter har inrymts i gårdens olika hus, allt från bageri, snickeri till frisör och servering. Åkaregården har fått sitt namn efter det åkeri som fanns på gården i familjen Gustafssons regi under stora delar av 1900-talet. Verksamheten lades ner så sent som 1984. Både stall och vagnsbod finns fortfarande kvar på gården. Sedan det intilliggande spruthuset upphörde att fungera som brandstation, användes även det av åkeriet som vagnsbod.

Nora stad

Nora hör tillsammans med Eksjö och Hjo till Sveriges bäst bevarade äldre trästäder med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Nora utvecklades tidigt till en handelsplats för järn och andra varor. Kyrkbyn Nora fick stadsrättigheter år 1643. Året efter fick den nya staden sin första stadsplan, utformad i barockens karakteristiska rutnätsform. En stadsbrand år 1731 ödelade praktiskt taget hela staden. Innevånarna började omedelbart bygga upp sin stad igen, och den stadsplan som fastställdes 1733 anpassades till den bebyggelse som redan vuxit fram. Gårdarna och byggnaderna från den tiden utgör fortfarande kärnan i Noras äldre bebyggelse.

1700- och 1800-talens kringbyggda gårdar

1700-talets bebyggelse bestod i huvudsak av envåningslängor, som bildade kringbyggda gårdar, med portiker och konstnärligt påkostade portar mot gatan. Gatuhusen innehöll som regel bostäder och ofta även en handelsbod. Inne på gårdarna låg olika typer av ekonomihus och enklare bostäder. De goda tiderna inom järnhanteringen avspeglade sig även i stadens bebyggelse. Under de sista decennierna av 1700-talet och början av 1800-talet blomstrade handeln i Nora och de låga envåningslängorna längs gatorna byggdes ofta på till två våningar. Gatufasaderna kläddes med panel som målades i ljusa oljefärger enligt nyklassicismens ideal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Åkaregården är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2003.

Ägare: privatägd

Riksintresse:
Byggnaderna ligger i den del av centrala Nora som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Övrigt:
Observera och respektera att fastigheten är privatägd och ej öppen för allmänheten.

Åkaregården i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss