Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lindesbergs tingshus

Det före detta tingshuset i Lindesberg är ett utmärkt exempel på sen 1800-talsstil i kombination med 1950-talets ideal.

Historia

Vid stadsbranden 1869 förstördes större delen av Lindebergs stadskärna. Bland annat rådhuset och sockenstugan med tingssal. Återuppbyggnaden av staden påbörjades direkt. Kyrkan invigdes 1872. Den nya staden behövde ett nytt tingshus och en kommitté tillsattes. Finansieringen var ett problem men till slut satsade Linde landskommun och Lindes sparbank medel. Det nya tingshuset invigdes 1895. Byggnaden hade lokaler för tingsrätt samt för Linde landskommun och Lindes sparbank. 1923 flyttade banken och kommunens kontor till nya lokaler. 2005 lades domstolsverksamheten i Lindesberg ned. Byggnaden har efter det bland annat använts för utbildning.

Arkitekten

Arkitekten Theodor Dahl (1858–1897) ritade den nya tingshusbyggnaden i Lindesberg. Theodor Dahl var född i Stockholm och utbildade sig på Konstakademin i Stockholm. Han arbetade som arkitekt i Köping fram till sin död 1897. Han ritade ett tjugotal byggnader i Köping efter stadsbranden, bland annat Gamla apotekshuset som blev byggnadsminne 1988. Theodor Dahl ritade flera tingshus, förutom i Lindesberg även bland annat i Köping och Kolbäck.

Tingshusbyggnaden

Tingshuset i Lindesberg invigdes 1895. Byggnaden har en fasad mot gatan som är uppdelad i tre delar. Den mittersta delen var domstolen med tingssalen bakom de fem höga fönstren. De yttre delarna var sparbankens (södra delen) och kommunens lokaler (norra delen). Byggnadens stil kallas historicism. Denna stil var vanlig i Europa och Sverige under de sista decennierna under 1800-talet. Under 1950-talet gjordes en ombyggnad av tingshuset vilken mest påverkade inredningen. Lindesbergs stadsarkitekt Bernt Wrange ansvarade för ombyggnaden. Det mesta av inredningen och utsmyckningen från 1890-talet togs bort. Den nya inredningen fick höga kvaliteter och präglades av nya ideal från 1950-talet. Dessa ideal präglas av stramare stil jämfört med den äldre med kassettak, målningar och paneler. Byggnadens yttre lämnades relativt oförändrad. Ombyggnaden är en av årsringarna som är viktig för byggnadens historia och byggnadens värde.

Norra delen av byggnaden, kommunens före detta lokaler.

Norra delen av byggnaden, kommunens före detta lokaler.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lindesbergs tingshus är skyddat som byggnadsminne.

Skyddat år: 2017.

Ägare: Hamre Hus AB.

Lindesbergs 
tingshus i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss