Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skävesunds gravfält

Skävesund gravfält

Glanshammars rika bygd rymmer en lång historia. Här på Glanshammarsåsen vid Skävesund ligger ett av Närkes största forntida gravfält.

En rik bygd

Glanshammar var tidigt en rik bygd. Ett av Sveriges finaste fynd från bronsåldern hittades i Hassle i Glanshammars socken. Under järnåldern låg gårdarna ganska tätt och än idag kan vi se många av de gravfält som hörde till järnålderns byar eller gårdar. Här vid Skävesund ligger ett av länets största gravfält, med omkring 150 kända gravar uppdelade på tre områden. Gravarna är från järnåldern (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.) men eftersom de inte undersökts arkeologiskt vi vet inte exakt hur gamla de är.

Många olika gravtyper

På Skävesunds gravfält finns flera olika typer av gravar. De flesta gravarna är runda stensättningar. Stensättningar är gravar som täckts över med stenar. De ser ut som låga ojämna kullar. Stenarna brukar vara övervuxna med gräs och mossa. Här finns också en stensättning som har fått formen av ett skepp. Några stensättningar har fått en trekantig form och de kallas treuddar. Den näst vanligaste gravtypen i Skävesund är högarna. Gravarna har täckts över med jord och sten och ser ut som små kullar. En grav på fältet består av tre stora resta stenar.

Synligt från både väg och vatten

Skävesunds gravfält ligger på en grusås med utsikt mot Hjälmaren. Att gravfältet ligger just här är troligen ingen slump. Härifrån var gravfältet väl synligt både för de som färdades på Hjälmarens vatten och de som tog sig fram till fots utefter grusåsen. Grusåsar användes förr ofta som färdvägar, eftersom det var lättare att ta sig fram på en torr höjdrygg i landskapet.

Många vackra ängsväxter

Norra delen av Skävesunds gravfält fungerar idag som betesmark. Att marken här hållits öppen under lång tid visar det rika växt- och djurlivet. Här finns många olika träd, bland annat ek, alm och fågelbär. Bland blommorna kan nämnas brudbröd, rödkämpar, prästkrage och stor blåklocka samt på de lite torrare delarna, gråfibbla, tjärblomster och kärringtand.

Arkeologiska fynd runt Äverstaån

I markerna runt Äverstaån har det grävts fram arkeologiska fynd som vittnar om en dramatisk och mångtusenårig historia i dalgången. Bland annat har man hittat svärd som vittnar om strider och offer som sänkts ner i den förut farbara ån. ​

Film Det hemlighetsfulla landskapet - om fynd i Äverstaån, Youtube Länk till annan webbplats..

Produktion: Världsålder AB. Berättare Maja Hagerman. Foto och redigering: Claes Gabrielsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Antal gravar: cirka 150, uppdelade på tre områden

Typ av grav: Högar, stensättningar, treudd med mera.

Tidsålder: Järnålder (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.)

Fornlämningsnr:
Glanshammar 2:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Glanshammar 3:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Skävesunds gravfält är fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Skävesunds gravfält utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Skävesund
(T 25).

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss