Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Karlsö

Stora Karlsö

Från Stornasar har man fin utblick över Västerberget med fyren och tusentals häckande sillgrisslor.

Tänk dig en kombination av ett nordatlantiskt fågelberg och en ö i den grekiska övärlden – då har du Stora Karlsö. Här kan du se tusentals alkfåglar och även tusentals orkidéer.

Stora Karlsö ligger drygt sex kilometer utanför Gotlands västkust, alltså mer än dubbelt så långt från land som grannön Lilla Karlsö. Ön är till formen nästan rektangulär med de ungefärliga måtten 1,5 x 2 kilometer och en yta av knappt 2,5 kvadratkilometer. Den domineras av en svagt välvd och delvis ganska kuperad höjdplatå som har formen av en hästsko med öppningen vänd mot nordnordväst. Öns högsta punkt ligger 51,6 meter över havet på den centrala delen av Roisu haid som utgör hästskons östra skänkel. Platåns västra del, Marmorberget, når som mest drygt 45 meter över havet. Höjdplatån avgränsas mot väster, norr och nordost av nära nog lodräta, 10-30 meter höga klintar. Nedanför klintarna bildar ofta stora mängder lossvittrade block och stenar mäktiga rasbranter. I den markerade sänkan mellan Marmorberget och Roisu haid ligger Norderslätt, som i väster avgränsas av en brant klint, Norderhamnsberget, i öster av Austerberget. Även söder om höjdplatån ligger en strandslätt, Suderslätt.

Liksom Gotland i övrigt är Stora Karlsö uppbyggd av bergarter som härstammar från silurperioden och alltså har en ålder av cirka 400 miljoner år. Ön kan sägas bestå av ett enda stort komplex av stora och små fossila korallrev omgivna av lagrad kalksten. Högre liggande partier som Marmorberget och Roisu haid består av hällmarker som är starkt påverkade av karstvittring och ofta genomskurna av djupa sprickor. Havet har i öns klintar gröpt ut ett 30- tal grottor, av vilka några är mer än 20 meter djupa.

Stora Karlsö har betats av får under hundratals år och var i slutet av 1800-talet i stort sett helt kalbetad. Fåren togs dock ifrån Stora Karlsö 1887, och sedan dess har växtligheten fått utveckla sig i stort sett fritt. I Hien, Norderhamnsberget, Austerberget och Hassli döljs rasbranterna och klintarna numera i stor utsträckning av en tät lövskogsridå dominerad av ask, lönn, rönn och finnoxel. Bete infördes på nytt på ön år 1995.

Stora Karlsö är kanske främst känd för sitt rika fågelliv och framför allt då de stora kolonierna av sillgrissla och tordmule, som båda häckar med tusentals par på ön. Här har forskning och ringmärkning av alkfåglar pågått sedan lång tid tillbaka. Andra vanliga häckfåglar är storskarv, ejder, svärta, silvertärna, gråtrut och silltrut. I öns buskmarker och lövskogsområden häckar många olika arter småfåglar, bland annat rosenfink och höksångare. De enda däggdjur som förekommer på ön är skogshare och ett par arter fladdermöss.

Öns rika flora innehåller ett flertal sällsynta arter som våradonis, karlsösallat, gullborste och gotländsk nunneört. I slutet av maj och början av juni bildar tusentals blommande Adam och Eva och S:t Pers nycklar formliga orkidéängar.

Ett flertal gravar och åtskilliga andra fynd vittnar om att Stora Karlsö ända sedan stenåldern har nyttjats av människan som utgångspunkt för jakt och fiske och som betesmark. Under medeltiden förekom stenbrytning på ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • under tiden 15 mars -15 augusti beträda eller vistas inom de delar av naturreservatet som markerats med röd snedstreckning på kartan
 • under tiden 15 mars -31 augusti stiga iland på ön utan tillstånd av Länsstyrelsen eller av länsstyrelsen förordnad tillsynsman för reservatet.
  Under tiden 1 september -14 mars äger allmänheten rätt att vistas på ön efter skriftlig anmälan. Besökare skall göra sådan anmälan omedelbart efter ilandstigning vid bryggan i Norderhamn.
 • landstiga på annan plats än Norderhamn utan tillstånd av länsstyrelsen eller av länsstyrelsen förordnad tillsynsman för reservatet
 • under tiden 15 mars -31 augusti förtöja eller ankra fartyg i Norderhamn (områdets utbredning framgår av kartan) utan tillstånd av länsstyrelsen eller av länsstyrelsen förordnad tillsynsman för reservatet
 • brädsegla, åka vattenskidor eller framföra vattenskoter
 • föra motordrivet fordon
 • landa med luftfarkost
 • under tiden 15 mars -15 augusti fiska med annat än handredskap eller att fiska från stranden
 • föra iland hund, katt eller annat sällskapsdjur
 • plocka eller gräva upp växter eller svampar
 • samla in insekter, spindlar, snäckor eller sniglar
 • fånga eller döda grod- eller kräldjur
 • fånga fåglar för ringmärkning utan länsstyrelsens tillstånd
 • samla in fossil eller förflytta eller bortföra block eller sten
 • gräva, hacka, mejsla, rista, borra eller på annat sätt skada mark, fast berg, block eller sten
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • göra upp öppen eld
 • tälta
 • använda radio, bandspelare eller musikinstrument på ett störande sätt utomhus
 • bedriva turisttrafik till ön

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 1970
Socken: Eksta
Karaktär: Fågelberg, alvarmark och stenstränder
Areal: 1180 hektar varav 246 hektar land och 934 hektar vatten
Markägare: Karlsö Jagt- och djurskyddsförening
Förvaltare: Karlsö Jagt- och djurskyddsförening
Tillsynsman (april–september): Ring eller SMS:a till 070-323 72 40. Ibland är täckningen inte så bra men SMS kommer fram.
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Stora Karlsö ligger 15 km sydväst om Klintehamn och 4,7 km från Lilla Karlsö. Från början av maj till augusti/september går regel-bunden båttrafik till ön från Klintehamn. Se länk i boxen ovan.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss