Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Filehajdar

Nipsippa

Nipsippor och sällsynta lavar väntar dig om du beger dig till det här lilla reservatet. Filehajdar naturreservat omfattar bara en liten del av det stora hällmarksområde som från gränsen mellan Hejnum och Boge socknar sträcker sig österut mot Cementas stora kalkstensbrott.

Filehajdar utgör kärnområde för den i Sverige ovanliga växten nipsippa, och sippan, som blommar i april, förekommer i hela reservatet. I området finns även ett rikt bestånd av den sällsynta ringlaven, som växer på senvuxna enar och granar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada eller ta bort levande eller döda träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld. Medhavd grill eller fältkök får dock användas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1997
Socken: Othem
Karaktär: Hällmarker
Areal: 10 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Filehajdar ligger ca 1 km öster om Tingstädeträsk; nås via grusväg från Rings gård.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss