Grausne källmyr

Sumpnycklar

Strax öster om Lickershamn ligger den här lilla källmyren. Här kan du bekanta dig med de flesta av de växter som är typiska för den här typen av våtmarker.

En källmyr är ett kärr som genomsilas av grundvatten som tränger fram ur ovanförliggande berg- eller jordlager, och oftast ligger den – som här i Grausne – i en sluttning eller nedanför en klint. I en källmyr är både tillgången på vatten och temperaturen relativt jämn under året, och vintertid tjälas myren bara på ytan. Detta skapar förutsättningar för en speciell växtlighet

Källmyrens växter
Typiska växter i de gotländska källmyrarna är axag, gräsull och trubbtåg. Vanliga örter är bland annat blodrot, ängsvädd, majviva, kärrlilja, tätört, fjälltätört och storsileshår. Ute i myren växer även flera olika arter orkidéer, till exempel ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, luktsporre och kärrknipprot.

Utsikt och fornborg
Från klinten ovanför Grausne källmyr har man en storslagen utsikt över Lickershamnsviken. I väster ser man bland annat rauken Jungfrun, Gotlands högsta rauk. Uppe på klinten ligger en fornborg, ett forntida försvarsverk.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • uppställa husvagn,
  • tälta mer än 1 dygn.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1978
Socken: Stenkyrka
Karaktär: Källmyr
Areal: 20 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Grausne källmyr ligger en knapp kilometer öster om Lickershamns hamn.