Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grausne källmyr

Sumpnycklar

Strax öster om Lickershamn ligger den här lilla källmyren. Här kan du bekanta dig med de flesta av de växter som är typiska för den här typen av våtmarker.

En källmyr är ett kärr som genomsilas av grundvatten som tränger fram ur ovanförliggande berg- eller jordlager, och oftast ligger den – som här i Grausne – i en sluttning eller nedanför en klint. I en källmyr är både tillgången på vatten och temperaturen relativt jämn under året, och vintertid tjälas myren bara på ytan. Detta skapar förutsättningar för en speciell växtlighet

Typiska växter i de gotländska källmyrarna är axag, gräsull och trubbtåg. Vanliga örter är bland annat blodrot, ängsvädd, majviva, kärrlilja, tätört, fjälltätört och storsileshår. Ute i myren växer även flera olika arter orkidéer, till exempel ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, luktsporre och kärrknipprot.

Från klinten ovanför Grausne källmyr har man en storslagen utsikt över Lickershamnsviken. I väster ser man bland annat rauken Jungfrun, Gotlands högsta rauk. Uppe på klinten ligger en fornborg, ett forntida försvarsverk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • uppställa husvagn,
  • tälta mer än 1 dygn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1978
Socken: Stenkyrka
Karaktär: Källmyr
Areal: 20 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Grausne källmyr ligger en knapp kilometer öster om Lickershamns hamn.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss