Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hajdhagen

Hajdhagen

Säsongsvis översvämmad mark i Hajdhagen

Hajdhagen ingår i nätverket Natura 2000 och utgör en sydlig förlängning av det stora naturreservatet Hall-Hangvar. Både naturreservatet Hajdhagen och Hall-Hangvar innehåller större områden med alvarmark och betespräglad kalkbarrskog.

I naturreservatet Hajdhagen finns äldre vindpinad tallskog, öppna karga alvarmarker och blomsterrika våtmarker. Marken bär historiska spår med gravfält, stenformationer och en forntida väg som i äldre tider var en landsväg.

Här har besökarna chansen att få se många vackra och rödlistade arter som salepsrot, majviva och gotlandssolvända. På våren står stora delar under vatten och naturreservatet upplevs som en stor våtmark. Med stigande temperaturer övergår markerna fram mot sommaren till torra alvarmarker. På sommaren flyger här fjärilar som svartfläckig blåvinge, ängsnätfjäril och den ståtliga apollofjärilen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Hajdhagen gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Socken: Hangvar
Karaktär: Alvarmark och tallskog
Areal: 127 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Hajdhagen ligger ca 1 kilometer sydöst om Ire. Parkering är möjligt i den västra änden av reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss